Trường thi thông báo
Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng Website Trường thi, bản quyền của các bài học được đăng tải và đặc biệt là phần truy nhập vào các bài giảng trực tuyến. Trường thi xin thông báo lại với khách hàng khi truy nhập vào bài giảng trực tuyến với mức giá là 3,000 vnd/bài học tương đương với thời lượng truy nhập là 1 giờ, bạn hãy cân nhắc kỹ để lựa chọn bài học theo đúng nhu cầu thực tế của mình (tránh tình trạng chọn quá nhiều bài học cùng lúc gây lãng phí thời gian truy cập và số tiền của thẻ)