THÔNG BÁO

     Trường Thi xin thông báo tới tất cả những thành viên sử dụng thẻ Educard Trường thi như sau:

     Các thẻ cào Educard Trường thi có giá trị sử tới ngày 31-12-2003 sẽ tiếp tục được sử dụng đến ngày 31-12-2004.

Chúc tất cả các bạn học tập tốt và thành công rực rỡ trong mùa thi năm tới!

     Trường Thi.