Các chuyên gia tư vấn cho Trường thi
Họ và tên: ĐỖ LỆNH ĐIỆN
  Học vị: Giáo viên dạy giỏi môn Vật lý, Hiệu trưởng trường PTTH Hà Nội Amsterdam
  Cơ quan công tác: Trường PTTH Hà Nội Amsterdam
Họ và tên: LÊ KIM LONG
  Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên môn Hoá học
  Cơ quan công tác: ĐH KHTN - ĐH Quốc gia Hà Nội
Họ và tên: LÊ THỐNG NHẤT
  Học vị: Tiến sĩ về phương pháp giảng dạy toán
  Cơ quan công tác: Nhà xuất bản giáo dục
Họ và tên: MAI HƯNG
  Học vị: Tiến sĩ Sinh Học
  Cơ quan công tác: Giảng viên đại học Sư phạm - Đại học quốc gia Hà Nội
Họ và tên: NGUYỄN QUANG NINH
  Học vị: Giáo viên
  Cơ quan công tác: Khoa Ngữ văn Đại học sư phạm Hà Nội
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TƯƠNG
  Học vị: Giáo viên dạy giỏi môn Vật lý
  Cơ quan công tác: Trường chuyên Lê Hồng Phong-TP HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHIẾN
  Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên môn Anh văn
  Cơ quan công tác: Trường ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THƯ
  Học vị: Giáo sư, Tiến sỹ
  Cơ quan công tác: Khoa Lịch Sử - Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Họ và tên: NGUYỄN VI DÂN
  Học vị: Phó giáo sư tiến sỹ
  Cơ quan công tác: Đại học Quốc gia Hà nội
Họ và tên: PHẠM VĂN LẬP
  Học vị: Tiến sĩ - chủ nhiệm bộ môn chuyên Sinh
  Cơ quan công tác: ĐH KHTN - ĐH Quốc gia Hà nội
Họ và tên: TRẦN ĐỨC HUYÊN
  Học vị: Thạc sỹ toán học
  Cơ quan công tác: Trường chuyên Lê Hồng Phong Tp Hồ Chí Minh
Họ và tên: TRẦN KHÁNH THÀNH
  Học vị: Tiến sĩ
  Cơ quan công tác: Bộ môn Lý luận Văn học DHQG Hà Nội
Họ và tên: TRẦN QUANG BÌNH
  Học vị: Giáo viên dạy giỏi môn Nga Văn
  Cơ quan công tác: Trường đại học ngoại ngữ HN
Họ và tên: VŨ HOÀNG ĐẠI
  Học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ
  Cơ quan công tác: Trường ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội
Sản phẩm được hợp tác giữa VASC & TMC, liên hệ: e-School Webmaster.
99 Trieu Viet Vuong - 59 Thai Ha, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636