Snitz Forums 2000
Snitz Forums 2000
Trang chủ | Profile | Đăng ký | Các chủ đề chưa đọc |
Danh sách thành viên
| Tìm kiếm | FAQ
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu
 All Forums
 Luyện thi Đại học qua mạng
 Thảo luận môn tiếng Anh
 Ta cung nhau hoc chu cac ban ?

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON

  Check here to include your profile signature.
    

T O P I C    R E V I E W
lyledung Posted - 09/13/2002 : 11:41:31
Ch�o c�c b?n! T�i l� th�nh vi�n c?a truongthi kh� l�u r?i nhung �t khi v�o m?c di?n d�n n�y. H�m nay, t�i v�o xem v� cung mu?n c� m?t s? � ki?n nhu th? n�y, c�c b?n d?c v� xem c� du?c xem l� � ki?n hay kh�ng nh�! Forum c?a ch�ng ta sao kh�ng c� nh?ng m?c d? b?ng ti?ng Anh, v� l� "forum th?o lu?n ti?ng Anh" m�. Ch�ng ta c�ng gi?i nh?ng c�u d? b?ng ti?ng Anh h�. Gi? s? ch�ng ta vi?t sai c�u d� th� b?n kh�c m� th?y sai th� c�ng nhau s?a l?i gi�p nhu th? th� m?i ngu?i c�ng ti?n b? m� h�.
Ah m�, t�i c� m?t s? trang web v? ti?ng Anh kh� hay v� th� v?. T�i gi?i thi?u v?i c�c b?n nh�.
1....2.....3.....B?t d?u....h�....h�......
www.elearning.com.vn
www.study.com
www.netcenter-vn.net
www.homschool.com
www. nsee.org
��y l� m?t s? trang web ti?ng Anh, c�c b?n th? xem.
Ch�c c�c b?n th�nh c�ng v� vui v? h�.

1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
AnNhungGiang Posted - 09/15/2002 : 22:35:28
Ban Lyledung oi.Minh da vao mot trong nhung trang ma ban gioi thieu o tren roi. Minh rat cam on ban da cung cap nhung thong tin rat huu ich. Nhung ma minh da vao va dang nhap vao trang www.elearning.com.vn nhung khi minh vao xem thi hien len thong bao minh chua la thanh vien nen phai quay lai dang nhap. Ban co cach nao giup minh duoc khong? Cam on ban truoc nhe.

Snitz Forums 2000 © 2000-02 Snitz Communications Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03
https://gosznac-diplom.com/kupit-diplom-v-cheliabinske gosznac-diplom24.com gosznac-diploms.com Купить диплом Екатеринбург Купить диплом Нижний Новогород Купить диплом СССР