Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Trang chủ | Hồ sơ cá nhân | Đăng ký | Chủ đề chưa đọc | Danh sách thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Lưu mật khẩu
 Tất cả các diễn đàn
 Th
 

Chú ý: Bạn phải đăng ký mới gửi được trả lời.
Để đăng ký, nhấn chuột vào đây .Bạn có thể đăng ký thoải mái mà!

Cỡ màn hình:
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Khuôn dạng: Dam Nghieng Gach chan Can chinh giua Chen lien ket Chen E-mail Chen ma Chen loi trich Chen danh sach Chen ky hieu
   
Nội dung:

* HTML đang Tắt
* Mã diễn đàn đang Bật

 
Kiểu:
Gửi kèm chữ ký có trong hồ sơ.
     
X E M L Ạ I     C H Ủ Đ Ề
httung Nho+` ca'c ba.n chu+'ng minh du`m khi ddu+a mo^.t va^.t ta.i ddie^?m A le^n kho^ng trung (Va^~n co`n bi. a?nh hu+o+?ng cu?a lu*.c hu't ddi.a ca^`u) sau mo^.t tho+`i gian va` khi ro+i xuo^'ng va^~n ve^` vi. tri' cu~(DDie^?m A). Vi` ba.n to^i no'i la` no' se~ ro+i va`o mo^.t vi. tri' kha'c bo+?i tra'i dda^'t xoay ne^n khi ro+i xuo^'ng no' se~ kho^ng ddu'ng va`o ddie^?m A , o+? dda^y gia~ du. kho^ng co' lu+.c ca?n cu?a kho^ng khi' (Gio'). To^i dda~ ddu+a ra nhu+~ng thi' nghie^.m cu?a Galilee nhu+ng ho. ba'c no'i la` chi? o+? khoa?ng ca'ch nga('n. Ra^'t ca'm o+n.

httung

Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng

© 2002 VASC Development Software

Tro ve dau trang
Snitz Forums 2000