Snitz Forums 2000
Snitz Forums 2000
Trang chủ | Profile | Đăng ký | Các chủ đề chưa đọc |
Danh sách thành viên
| Tìm kiếm | FAQ
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu
 All Forums
 Luyện thi Đại học qua mạng
 Thảo luận môn Văn
 Cuu .......

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON

  Check here to include your profile signature.
    

T O P I C    R E V I E W
ttam850073 Posted - 02/12/2003 : 19:07:09
Ca'c ba.n hie^?u nhu+ the^' na`o ve^` "lo`ng nha^n dda.o" Co' pha?i la` ngu+o+`i thi` ai cu~ng co' lo`ng nha^n dda.o ?.
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Hs Posted - 02/16/2003 : 23:15:13
Lòng nh�n đạo là tình cảm giữa người với người,giữa con người với vạn v�̣t xung quanh
ĐÓ là theo ý của mình hi�̉u
là con người kh�ng phải ai cũng có lòng nh�n đạo đ�u bạn ơi.
prince18th Posted - 02/16/2003 : 10:15:46
L�ng nh�n đạo theo tớ đ� l� :
Một thứ t�nh cảm hay một c�i g� đ� thuộc về phần con người trong mỗi ch�ng ta .. đ�ng l� l� người th� ai cũng c� l�ng nh�n đạo.. Nhưng n� được bộc lộ nhiều hay �t th� con l� do bản th�n mỗi con người..
_________
P/s : nhiều th� nhiều nhưng cũng phải đ�ng l�c , đ�ng người phải kh�ng bạn ?

__________________
But... I can't help falling in love with you....

Snitz Forums 2000 © 2000-02 Snitz Communications Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03