Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Trang chủ | Hồ sơ cá nhân | Đăng ký | Chủ đề chưa đọc | Danh sách thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Lưu mật khẩu
Quên mật khẩu?
 Tất cả các diễn đàn
 Th
 

Chú ý: Bạn phải đăng ký mới gửi được trả lời.
Để đăng ký, nhấn chuột vào đây .Bạn có thể đăng ký thoải mái mà!

Cỡ màn hình:
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Khuôn dạng: Dam Nghieng Gach chan Can chinh giua Chen lien ket Chen E-mail Chen ma Chen loi trich Chen danh sach Chen ky hieu
   
Nội dung:

* HTML đang Tắt
* Mã diễn đàn đang Bật

 
Kiểu:
Gửi kèm chữ ký có trong hồ sơ.
     
X E M L Ạ I     C H Ủ Đ Ề
bonnie trinh bay pp hoa hoc tach rieng tung kim loai ra khoi hon hop:NaCl, CuCl2, FeCl3. yeu cau : khoi luong tung kim loai khong doi

shang dau` tien ta cho Fe vao` hon hop ==> tach duoc FeCl2 ==> Fe
Hon~ hop dung dich con` lai cho OH- vao` ==> CuOH ket tua? xanh ==> Cu
Con` lai trong dung dich la` Na+, Cl-, OH- ta de~ dang` tach duoc Na

THIEU GIA HO NGUYEN TEN HAI

bonnie FeCl2 tan thi lam sao ma tach duoc va khoi luong tung kim loai da thay doi => khong dung voi yeu cau cua de

shang o day la` Fe3+ tac dung voi' Fe ra Fe2+

THIEU GIA HO NGUYEN TEN HAI

hoang cong tuan PTTU~: cho dd Ba(OH)2 vao` tao 2ket tua~
CuCL2+Ba(OH)2--->BaCL2+Cu(OH)2/
2FeCL3+3Ba(OH)2--->3BaCL2+2Fe(OH)3
loc lay' ket' tua~ roi` dem dun no'ng thu duoc Fe2O3&CuO
Cu(OH)2 ---> CuO+H2O
2Fe(OH)3 ---> Fe2O3+3H2O
dd co`n lai la` Ba2+,Na+,Cl-neu cho vua` du~
hoac Ba2+,Na+,Cl-,OH-.
Ta biet BaSO4 ket tua~ BaCl2+H2SO4--->BaSO4 +2HCl
Ba(OH)2+H2SO4--->BaSO4 +2H2O
loc bo~ ket tua~ thu duoc muoi NaCl ban tu la`m nha
luu y' kl ko doi duoc hoa`n tat
acquy_thienthan2002@yahoo.com

Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng

2000-02 Snitz Communications

Tro ve dau trang
Snitz Forums 2000