Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Trang chủ | Hồ sơ cá nhân | Đăng ký | Chủ đề chưa đọc | Danh sách thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Lưu mật khẩu
 Tất cả các diễn đàn
 Th
 

Chú ý: Bạn phải đăng ký mới gửi được trả lời.
Để đăng ký, nhấn chuột vào đây .Bạn có thể đăng ký thoải mái mà!

Cỡ màn hình:
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Khuôn dạng: Dam Nghieng Gach chan Can chinh giua Chen lien ket Chen E-mail Chen ma Chen loi trich Chen danh sach Chen ky hieu
   
Nội dung:

* HTML đang Tắt
* Mã diễn đàn đang Bật

 
Kiểu:
Gửi kèm chữ ký có trong hồ sơ.
     
X E M L Ạ I     C H Ủ Đ Ề
Admin Trong các bài toán Hoá, công thức tổng quát của rược đơn thức được hiểu khác nhau bởi các thầy khác nhau. Thầy thì bảo Phải là CnH2n+1OH. Còn người thì nói là CxHyOh vì chưa chắc rược no đơn chức là rược mạch hở.
Vậy theo các bạn nên dùng công thức nào?
hinhnhulathe Chao ban ,minh khong biet ban ten gi, hoc lop may cho de xung ho. Theo minh ruou cong thuc no don chu la " CnH2n+1-xOH " voi x la so lien

le kim duc

Admin SAI ROI .CONG THUC CxHyOH LA CHUAN NHAT NEU LA RUOU DON CHUC .CON CnH2n+1-xOHCHANG QUA CUNG LA CxHyOH (X=N VA 2N+1-X=Y)
nguyen_hoang_vu
trích:

Trong các bài toán Hoá, công thức tổng quát của rược đơn thức được hiểu khác nhau bởi các thầy khác nhau. Thầy thì bảo Phải là CnH2n+1OH. Còn người thì nói là CxHyOh vì chưa chắc rược no đơn chức là rược mạch hở.
Vậy theo các bạn nên dùng công thức nào?

cong thuc tong quat :CxHyOH , voi y+1<=2x+2
nguyen_hoang_vu
trích:

Chao ban ,minh khong biet ban ten gi, hoc lop may cho de xung ho. Theo minh ruou cong thuc no don chu la " CnH2n+1-xOH " voi x la so lien

le kim duc


theo minh cong thuc ruou no don chuc la: CnH2n+1OH
namhibou Nhưng nếu nó mạch vòng thì sao?
QUOCDAT MINH THI CHAC CHAN LA CONG THUC CUA RUOC DON CHUC LA CxHyOH VI DUNG NHU LOI NOI CUA BAN LA CHUA CHAC NO HAY KHONG
MINH SE CUNG CAP CHO BAN CONG THUC TQ CUA RUOU LA
CxH2X+2-a-b(OH)a
VOI A:SO LIEN KET DOI HAY 3
B:SO CHUC
NHUNG CHU Y LA X>=A VI MOI NHOM OH DUOC GAN TRUC TIEP TREN 1 CACBON
CHUC BAN VUA Y VOI LOI GOP Y CUA MINH .CHAO TAM BIETTu_Curie Công thức tổng quát của một rượu bất kì: CnH2n+2-2a-x(OH)x (n>x)
(a:Số liên kết pi hoặc số vòng no)
*Rượu no:a=0 =>CnH2n+2-x(OH)x
-Rượu no đơn chức:x=1 =>CnH2n+1OH.Ví dụ:C2H5OH
-Rượu no 2 chức:x=2 =>CnH2n(OH)2.Ví dụ:C2H4(OH)2 (Etilen glicol)
.........
*Rượu không no:a>0
-a=1 =>CnH2n-x(OH)x
+x=1 =>CnH2n-1OH.Ví dụ:C3H5OH
+x=2 =>CnH2n-2(OH)2.Ví dụ: C4H6(OH)2
.......
-a=2 =>CnH2n-2-x(OH)x
............

Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng

© 2002 VASC Development Software

Tro ve dau trang
Snitz Forums 2000