Snitz Forums 2000
Snitz Forums 2000
Trang chủ | Profile | Đăng ký | Các chủ đề chưa đọc |
Danh sách thành viên
| Tìm kiếm | FAQ
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu
 All Forums
 Luyện thi Đại học qua mạng
 Thảo luận môn tiếng Anh
 Dich thuat.

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON

  Check here to include your profile signature.
    

T O P I C    R E V I E W
QMai Posted - 08/21/2002 : 15:11:33
Dich thuat chua bao gio la mot phan mon de voi sinh vien,cho du sinh vien do rat gioi! va ki nang dich cua toi con rat kem neu khong muon noi la te hai nhung toi van muon dua ra mot vi du de cac ban tham khao ve khai niem dich thuat la gi?

Bat dau nhe:
Dien ra trong khuon kho hoi nghi,nhom tu van cac nha tai tro viet nam nam 2001 se duoc to chuc vao hai ngay 7&8 thang 12,dien dan nham muc dich thong qua doi thoai truc tiep giua doanh nghiep voi cac co quan chinh phu va cac to chuc tai tro tim giai phap gop phan cai thien hon nua moi truong dau tu kinh doanh o Viet nam,nang cao hieu qua hoat dong va tang cuong kha nang canh tranh cua doanh nghiep.


Bay gio chung ta se phan tich cau nay:
Chu ngu dau? No la tu "dien dan" nam o tit ben duoi chu khong phai o dau cau nhu binh thuong.De xac dinh chu ngu chung ta can hieu,cai gi dong vai tro chinh trong cau? Dung bao gio dich theo kieu word by word ma phai doc ca cau!

Vay thi vi ngu dau? Vi ngu o day a "dien ra".No nam o dau cau!

Thu ba:Phan" nhom tu van cac nha dau tu....thang 12" dong vai tro gi? cau tra loi la phai tach no thanh menh de phu tinh ngu!

Tiep nua nay:
vay thi cum tu: "nham muc dich" dich nhu the nao day? Hay can than! neu khong se co ban nham no voi vi ngu day nhe!

chung ta thay o cuoi co"nang cao hieu qua hoat dong va tang cuong kha nang canh tranh" vay khi dich chung ta se thay co su lap lai ve y nghi giua tu "nang cao" va "tang cuong" vay ta chi can chon mot trong hai tu,ma tu" tang cuong" duoc danh gia la "dat" hon!

Tiep: hieu qua hoat dong la : activity effectiveness nhung thuc te thi nguoi ta chi dung effectiveness ma thoi! activity se gay ra tinh trang thua trong cau! (Nhung ban nao hay doc sach TOEFl chac la biet ro dieu nay!)

va van de tu vung: trong khuon kho la: within the frame of
Nhom tu van cac nha tai tro la: donors consultative group
doi thoai la:dialogue

vay dap an se la gi?
Through direct dialogue among enterprises,government agencies and donors, the forum took place within the frame of donors consultative group meeting for viet nam which will be held on 7th and 8th of December 2001 in an effort to seek measures to further investment and effectiveness and to enhance the compatitiveness of viet nam enterprises.

Day,cac ban thay chua,dich khong he don gian chut nao! hoc no cuc ki vat va.Day chi la mot vi du nho nma thoi.Hay co gang hon nua khi thay rang cau nay minh co the dich duoc.Nhung khong phai ban co the dich duoc tat ca dau!
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
SouthernStar Posted - 09/07/2002 : 22:02:06
Dịch thuật tất nhi�n l� kh�ng dễ. C� thể n�i dịch thuật kh� gấp đ�i khi bạn học 1 thứ ng�n ngữ n�o đ�. Bởi để dịch tốt, cần phải giỏi đến 2 thứ ng�n ngữ cơ m�!!!

SStar c� thắc mắc về v� dụ m� QMai đưa ra... Phần "Diến ra...", n�i chung l� phần ở đầu c�u v� nằm trước dấu phẩy ấy, c� vẻ giống một trạng ngữ hơn l� một vị ngữ chứ nhỉ? Vị ngữ l� phần "nhằm mục đ�ch...."
C�u dịch tiếng Anh rất hay rất đ�ng rồi nhưng h�nh như về ngữ ph�p hơi kh�c xa qu� với c�u tiếng Việt???

Một ch�t thắc mắc th�i, mong được giải th�ch!

12 oi chuc thanh cong!

Snitz Forums 2000 © 2000-02 Snitz Communications Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03