Snitz Forums 2000
Snitz Forums 2000
Trang chủ | Profile | Đăng ký | Các chủ đề chưa đọc |
Danh sách thành viên
| Tìm kiếm | FAQ
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu
 All Forums
 Luyện thi Đại học qua mạng
 Thảo luận môn tiếng Anh
 Ch�ng ta bắt đầu từ Ng�n ngữ đại cương nh�?

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON

  Check here to include your profile signature.
    

T O P I C    R E V I E W
CocoS Posted - 10/02/2002 : 10:23:33
Theo quan điểm của t�i, điều trước ti�n của việc học tiếng l� phải biết những thuật ngữ cơ bản nhất (c�u, từ, c�c loại từ, c�c loại c�u,...). Xuất ph�t từ đ� t�i xin được n�u ra đ�y những kh�i niện cơ bản của ng�n ngữ để ch�ng ta c�ng tham khảo:

1. C�u

Để diễn tả một � người ta d�ng C�U. C�u l� đơn vị nhỏ nhất của ng�n ngữ cho ph�p ta diễn đạt được � trọn vẹn.
Bất cứ c�u n�o cũng gồm c� 2 bộ phận ch�nh: Chủ ngữ v� vị ngữ
Chủ ngữ l� sự vật, sự việc ta n�u ra để b�n
Vị ngữ l� th�nh phần thuyết minh cho chủ ngữ. C� 3 c�ch thuyết minh sau:
1. Chủ ngữ l� c�i g�?
2. Đ�nh gi� chủ ngữ về t�nh chất, phẩm chất, trạng th�i
3. Chủ ngữ l�m g�?
Để tạo lập một c�u, ta d�ng đơn vị nhỏ hơn gọi l� TỪ. C� nhiều loại từ kh�c nhau, c�ch chia th�ng dụng l� chia từ th�nh 8 loại sau: Danh từ, Đại từ, T�nh từ, Động từ, Trạng từ, Giới từ, Li�n từ v� Th�n từ. Trong một số ng�n ngữ c�n c� 1 loại từ nữa được gọi l� Qu�n từ.
Chi tiết của c�c loại từ n�y t�i sẽ tr�nh b�y ở b�i viết sau. Rất mong sự tham gia � kiến của c�c bạn.***********************
www.namdinhonline.net
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
CocoS Posted - 10/03/2002 : 12:22:43
Sao diễn đ�n n�y �t người tham gia qu� nhỉ!

***********************
www.namdinhonline.net
QMai Posted - 10/02/2002 : 14:04:23
Bac oi ba lam the nao ma xai duoc tieng Viet day a?Bac oi,bac khong so bi len an vi toi gui toan dinh nghia tieng Viet thoi a?
Hi hi,khong hieu sao bac chau lai thich vao forum tieng Anh nhi?Lau lam roi chau khong vao,thoi neu duoc bac giup moi nguoi di.

Snitz Forums 2000 © 2000-02 Snitz Communications Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03