Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Trang chủ | Hồ sơ cá nhân | Đăng ký | Chủ đề chưa đọc | Danh sách thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Lưu mật khẩu
Quên mật khẩu?
 Tất cả các diễn đàn
 Th
 

Chú ý: Bạn phải đăng ký mới gửi được trả lời.
Để đăng ký, nhấn chuột vào đây .Bạn có thể đăng ký thoải mái mà!

Cỡ màn hình:
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Khuôn dạng: Dam Nghieng Gach chan Can chinh giua Chen lien ket Chen E-mail Chen ma Chen loi trich Chen danh sach Chen ky hieu
   
Nội dung:

* HTML đang Tắt
* Mã diễn đàn đang Bật

 
Kiểu:
Gửi kèm chữ ký có trong hồ sơ.
     
X E M L Ạ I     C H Ủ Đ Ề
TUNHANVUONG Hien nay minh dang co mot de toan du bi nam02-03,lam thu cho biet
I.Giai phuong trinh
a> Canbachai cua (x+12) lonhonhoacbang [canbachaicua (x-3)+canbachai cua (2x+1)
b> tgx+cosx-cosx.cosx=sinx(1+tgx.tg(x/2))
II. Cho ham so y=(x-m).(x-m).(x-m)-3x
a>Tim m de ham so dat cuc tieu tai x=0
b>Khao sat ham so khi m=1
c>tim k de he co nghiem
lx-1l.lx-1l.lx-1l-3x-k<0
1/2(logarit coso2 cua x.x)+1/3(logarit coso2 cua (x-1)(x-1)(x-1))=<1
III. a> Cho tam giac ABC vuong can canh huyenBC=a
tinh AS biet AS vuonggoc voi mp(ABC),goc giua mp(ABC)va(SBC)
bang 60
b> d1 x-az-a=0 d2 ax+3y-3=0
y-z+1 =0 x-3z-6=0
tim a de d1 cat d2
a=2. Viet phuong trinh mp(p)chua d2 va songsong d1
tinh khoang cach giua d1 va d2
IV. a> dat (1+x)mu n = ao+a1x+...+an(x mu n)
biet ton tai k thuoc[1,n-1]sao cho
a(k-1)/2=ak/9=a(k+1)/24
tim n
b>tinh tich phan tu -1 den 0 cua x(e(mu 2x)+canbacba cua (x+1))dx
V. Chung minh tam giac ABC deu khi va chi khi
cos(A/2)cos(A/2)+cos(B)cos(B)+cos(C)cos(C) -2 =
1/4cos((A-B)/2).cos((B-C)/2).cos((C-A)/2)
minh con co vai de toan du bi khac neu can lien lac minh gui cho
de toan du bi 2 thu hai 20/1/2003 minh se gui len dien dan ,don doc va lam thu
Sau day la de du bi thu hai
I.y=(x.x+m.x)/(1-x)
1> khao sat ham so khi m=0;
2> Tim m de ham so co CD va CT
Tim m de khoang cach 2 diem cuc tri bang 10
II.
1>Giai phuong trinh
16.{log co so (27.x.x)cua x}-3.{log co so (3.x) cua x.x }=0
2> (2.sinx+cosx+1)/(sinx-2cosx+3)=0
a.Giai phuong trinh khi a=1/3
b.Tim a de phuong trinh co nghiem
III.
1>(d):x-y+1=0
(C):x.x+y.y+2.x-4.y=0
Tim M nam tren (d) ma tu do ke duoc 2 tiep tuyen voi (C)
va hai tiep tuyen hop nhau goc 45
2> (d) 2x-2y-z+1=0 (S):x.x+y.y+z.z+4x-6y+m=0
x+2y-2z+4=0
Tim m de (d) cat (S) tai M,N sao cho MN=8
3> Tinh the tich tu dien ABCD biet AB=a,AC=b,AD=c va
gBAC=gCAD=gDAB=60
IV.
1> Tinh tich phan tu 0 den pi/2 cua
[(Canbac6 cua 1-(cosx mu 3)).sinx.(cosx mu 5)].dx
2> Tim lim khi x tien toi 0 cua
[(Canbac3 cua (3x.x-1) )+(Canbac2 cua (2x.x+1))]/(1-cosx)
V.Cho a,b,c,d la cac so nguyen sao cho
1<=a<b<c<d<=50
Chung minh a/b+c/d >=(b.b+b+50)/(50b)
Tim min a/b+ c/d;
De nghi gui cac ban gui loi giai cua minh de cung trao doi
** minh con may cai de toan du bi khac ,khong biet co nguoi nao muon lam thu khong,may ban cho y kien de minh gui len dien dan nhe
Sửa lại bởi - TUNHANVUONG lúc 18/01/2003 19:20:16

Sửa lại bởi - TUNHANVUONG lúc 21/01/2003 17:53:23

Sửa lại bởi - TUNHANVUONG lúc 21/01/2003 17:54:56

Sửa lại bởi - TUNHANVUONG lúc 05/03/2003 20:28:06

chocontantat182002 BAN CO THE GOI VAI DE CHO MINH DUOC KO MINH DANG CAN NO
BAN CO THE LIEN LAC CHO MINH "chocontantat182002@yahoo.com"
cam on ban nhe ban that tot!

chocontantat182002 ban co the tien phat tien den tay thien duoc ko gui de thi ban phai cho bai giai thi minh moi biet minh lam dung hay sai chu phai ko nho nhe neu ko duoc thi minh chang biet nho ai duoc dau

TUNHANVUONG ban chocontantat182002@yaahoo.com muon gui loi giai cau nao cua de toan du bi thi noi de minh gui len dien dan cho, ngoai ra bai tim
lim cua ban giai nhu sau:
*lim (x tien toi+vo cuc) cua x.(e mu -x)
ta chung minh (e mu x )>(x.x)/2 nen
0<x/(e mu x)<2/x
va lim x tien ra +vo cung cua 2/x=0 do do
lim x tien ra +vo cung cua x.(e mu -x)=0
*lim (x tien toi -vo cung) cua x(e mu -x)
dat x =-t , ta co
lim x tien ra -vo cung cua x.(e mu -x)=
lim t tien ra + vo cung cua -t.(e mu t)=-vo cung
quy tac l'hopital chi dung de tim ket qua bai toan ,thich hop trong thi trac nghiem ma thoi
con muon minh giai gium bai toan nao nua khong

TUNHANVUONG hinh nhu khong co ai lam het de toan du bi phai khong, lam khong duoc cau nao de nghi gui cau lam cua ban len dien dan minh se sua gium cho,nanh len day

chocontantat182002 BAN NE MINH MUON KET QUA CAC BAU CON BAI CHUNG MINH TAM GIAC ABC DEU MINH THAY CHUNG MINH MOT CHIEU KHI DA KO ON BAN CO THE GIAI CHO MINHDUOC KO
HIIIIIIIIMINH CUNG BI BAI TIM n NUA NHE
OI BAN THAT TOT CAM ON BAN NHIEU


TUNHANVUONG cau hoi ban lam khong duoc mai hoac mot minh gui mail cho ,may ngay nay card internet minh het vi the khong gui cho ban duoc

chocontantat182002 cam on ban nho hay gui cho minh nhe de thu hai minh chua co thoi gian lam neu kho qua minh se lai lam phien ban nua


trinh0107 ban nao co ket qua cua de 1 cho minh voi .(de minh do )
xem nhe
I/a)-13<=x<=4
II/a)m=0
III/b)a=1
pt:x-y+z-1=0
khoang cach:2.canbachaicua3/3
IV/b)-3/4 x(e mu -2x =1)
ban nao co cac bai giai cua cac bai khac (bai khong co ket qua thi giup ming giai voi minh cam on rat nhieu)
TUNHANVUONG ban nao muon co loi giai cau nao thi hay de nghi minh se gui len dien dan cho,con ban chocontantat@yahoo.com muon gui dap an thi dua dia chi email minh gui rieng toi cho,gui len dien dan ay

chocontantat182002 tui thi lai co ket qua khac
I/a:3<=x<=4
m=-1

II/
1<X<2
III/a/sa=canbachaicua5a
IV/b/(6-emu2)chia4
minh chi co the
de hai
I/M=5/4
II/1/X=CANBACHAICUA3
CAO BAN HAY GIUP MINH SUA SAI VA TIEP NHE CAM ON

chocontantat182002 ban tunhanvuong ban co the noi cho minh biet la o cau II/2 THI a? o cho nao vay ma cau hoi lai co noi den a
cam on

TUNHANVUONG xin loi vi minh danh thieu, ngay mai minh se sua lai cau do cho,co gi ban gui vao mailrieng cua minh:jackynhat@yahoo.com, con cau chung tam giac ABC deu minh se gui cho ban vao dia chi chocontantat182002@yahoo.com hay vao dia chi mail khac, lien lac gap

chocontantat182002 ban tunhanvuong ne minh lam bai toan chung minh tam giac sao khi minh thu no la tam giac deu cho cac goc A B C=60 do thi phuong trinh ko thoa man ban co the giai ho ko minh ko giai tiep duoc
cam on


Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng

2000-02 Snitz Communications

Tro ve dau trang
Snitz Forums 2000
Купить диплом новосибирск https://originality-diploma24.com/отзывы-клиентов https://gosznac-diplom.com/kupit-diplom-v-cheliabinske gosznac-diplom24.com gosznac-diploms.com Купить диплом Екатеринбург Купить диплом Нижний Новогород Купить диплом СССР