Truongthi.com
Truongthi.com
Trang chủ | Profile | Đăng ký | Các chủ đề chưa đọc |
Danh sách thành viên
| Tìm kiếm | FAQ
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu
Forgot your Password?

 All Forums
 Luyện thi Đại học qua mạng
 Thảo luận m�n Ho�
 ai gi�p m?nh với

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON

  Check here to include your profile signature.
    

T O P I C    R E V I E W
tongductan Posted - 04/03/2003 : 21:43:34

Cu(NO3)2
Fe(NO3)3 +DUNG DICH NH3 DƯ
SAU Đ� ĐỊ�N PH�N DUNG DỊCH
SAU PHẢN ỨNG
AI GIẢI GI�P M�NH VỚI
M�NH CẢM ƠN NHIỀU


tan
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Quanghuy0992 Posted - 08/03/2003 : 17:01:14
Ta co:
Giai doan 1:Cu(NO3)2 vaFe(NO3)3 se tac dung voi nuoc Amoniac de cho 2ket tua Hydroxyd cua Cu(II) vaFe(III).
2":Do nuoc Amoniac du ,Cu(OH)2 se tiep tuc phan ung de tao phuc Cu(NH3)4(OH)2.
3:khi dien phan ,dd dien phan gom co phuc dong,NH4OH ,va H2O,o Katod ta se thu duoc Cu ,N2,H2, con o Anod ta thu duoc O2
salem85 Posted - 07/03/2003 : 13:32:25
dd thu duoc gom Fe(OH)3 ket tua va phu*c chat [Cu(NH3)4](OH)2 tan. dien phan dd thi phu*c chat se dien phan thu duoc Cu


Truongthi.com © http://www.truongthi.com/ Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03