Truongthi.com
Truongthi.com
Trang chủ | Profile | Đăng ký | Các chủ đề chưa đọc |
Danh sách thành viên
| Tìm kiếm | FAQ
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu
Forgot your Password?

 All Forums
 Luyện thi Đại học qua mạng
 Thảo luận m�n To�n
 Cac bac giup toi bai vi phan nay voi!

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON

  Check here to include your profile signature.
    

T O P I C    R E V I E W
momotngaymai Posted - 19/02/2003 : 12:38:41
tui co bai nay ma "hoc xuong" tu hom qua den gio:tinh vi phan cua : I=vi phan cua e mu~ x binh phuong tren 2!lam duoc thi giup minh nhe!
A!minh con bai luong giac nay ko?(1+sinx)2<binh phuong> =cosx


<cac ban rang doc nhe>
5   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
shang Posted - 13/03/2003 : 13:07:37
lam` on viet lai de` ba`i de ban oi

THIEU GIA HO NGUYEN TEN HAI
momotngaymai Posted - 11/03/2003 : 14:32:18
Mấy c�i b�i đ� th� m�nh cũng ra rồi!NHưng m� m�nh c�n b�i nữa n�y!t�m t�ch ph�n của : I=nguy�n h�m căn bậc 2 tgx!nhờ gi�p nữa
tuananh_dng Posted - 11/03/2003 : 10:39:31
cac ban ghi kho hieu wa
nguoidoi Posted - 02/03/2003 : 17:41:37
bạn mơmọtngầymi c�i t�ch ph�n đ� t�i l�m thử th� thấy rằng chỉ cần d�ng t�ch ph�n từng phần 2 lần th�i
m� n� cũng đ�u kh� lắm
bạn thử t�ch ph�n từng phần 2 lần xem
u= e mũ x/2 => du = x.e mũ x/2 .dx
dv=du => v=u
.......
đoạn sau kh� viết qu�
shang Posted - 23/02/2003 : 09:16:09
(1+sinx)2 = cosx
=> x thuoc [0,pi/2]
=>1+sinx >hoac = 1
ma` cosx < hoac = 1
==> cosx = 1
x= 0 + k2pi

THIEU GIA HO NGUYEN TEN HAI

Truongthi.com © http://www.truongthi.com/ Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03