Truongthi.com
Truongthi.com
Trang chủ | Profile | Đăng ký | Các chủ đề chưa đọc |
Danh sách thành viên
| Tìm kiếm | FAQ
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu
Forgot your Password?

 All Forums
 Luyện thi Đại học qua mạng
 Thảo luận m�n To�n
 Gi�p m?nh giải b�i to�n n�y với.

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
tr�ch:
[size=6][/size=6][green][/green] Minh co bai can hoi ban nao giai duoc xin cam on 2x(2):2x binh phuong 3 luy thua (2x(2)+6x-9)+ 4*15 luy thua (2x(2)+3x-5)=3*5 luy thua (2x(2)+6x-9) .[b][/b][b][/b][b][/b] [/quote] Minh [/quote]
  Check here to include your profile signature.
    

T O P I C    R E V I E W
may_xanhhp Posted - 11/04/2003 : 09:39:07
+, T�m :

Log cơ số 49 của 32 ( nếu biết log cơ số 2 của 14 bằng a )

+, Giải phương tr�nh

3.4^x - 2.6^x = 9^x

c�m ơn nhiều :)

8   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
phithienvu Posted - 16/04/2003 : 20:53:41
Chao!
Tui hong nghi la bai nay phuc tap wa nhu vay. Nhung ma tui ko tim ra duoc cai diem dac biet cua bai toan nen...ko lam ra duoc. CO cho sai de ko vay?
Minh
tr�ch:Minh co bai can hoi ban nao giai duoc xin cam on
2x(2):2x binh phuong
3 luy thua (2x(2)+6x-9)+ 4*15 luy thua (2x(2)+3x-5)=3*5 luy thua (2x(2)+6x-9) .Minh
MINHNHATHUYNHNGUYEN Posted - 15/04/2003 : 23:56:01

Phuong phap giai bai nay la lam tu ngoai vao trong de don gian bieu thuc
Log(4) [2log(3) {1+log(2) <1+3log(2)x>}] = 1/2
<=>1/2log(2) [2log(3) {1+log(2) <1+3log(2)x>}]=1/2
<=>log(2) [2log(3) {1+log(2) <1+3log(2)x>}]=1
<=>log(2) [2log(3) {1+log(2) <1+3log(2)x>}]=log(2)2
<=>2log(3) {1+log(2) <1+3log(2)x>}=2 (vi co cung la log(2))
<=>log(3) {1+log(2) <1+3log(2)x>}=1 (don gian he so 2)
<=>log(3) {1+log(2) <1+3log(2x)>}=log(3)3
<=>1+log(2) <1+3log(2)x>=3 ((vi co cung la log(3))
<=>log(2) <1+3log(2)x>=2
<=>1+3log(2)x=2*2 (dung dinh nghia log(a)b=M<=>b=a luy thua M)
<=>1+3log(2)x=4
<=>3log(2)x=3
<=>log(2)x=1
<=>x=2 (dung dinh nghia log(a)b=M<=>b=a luy thua M)

Minh co bai can hoi ban nao giai duoc xin cam on
2x(2):2x binh phuong
3 luy thua (2x(2)+6x-9)+ 4*15 luy thua (2x(2)+3x-5)=3*5 luy thua (2x(2)+6x-9) .
phithienvu Posted - 13/04/2003 : 17:30:00
Nguyen tac co ban la lam tu ngoai vo trong(khoi xet dieu kien!
Xong rui do
VD: [.........]=4^(1/2)
Chia 2 xuong
{.........}= 3^()
Tiep tuc di nha!
tr�ch:

M�nh c� b�i nữa muốn hỏi, log li�n tiếp thế n�y m�nh kh�ng biết giải quyết thế n�o cả . ( m�nh k� hiệu giống BeBe, log cơ số 3 của 5 l� log(3)5 nha ), n� nhiều log qu� n�n m�nh kh�ng thể viết được. M�nh d�ng th�m dấu <> nữa đ�.
Giải phương tr�nh :

Log(4) [2log(3) {1+log(2) <1+3log(2)x>}] = 1/2

hết rồi đ� ;)


Minh
may_xanhhp Posted - 13/04/2003 : 16:29:32
C� ai kh�ng gi�p m�nh đi ??

may_xanhhp Posted - 12/04/2003 : 12:34:09
M�nh c� b�i nữa muốn hỏi, log li�n tiếp thế n�y m�nh kh�ng biết giải quyết thế n�o cả . ( m�nh k� hiệu giống BeBe, log cơ số 3 của 5 l� log(3)5 nha ), n� nhiều log qu� n�n m�nh kh�ng thể viết được. M�nh d�ng th�m dấu <> nữa đ�.
Giải phương tr�nh :

Log(4) [2log(3) {1+log(2) <1+3log(2)x>}] = 1/2

hết rồi đ� ;)


may_xanhhp Posted - 12/04/2003 : 11:33:13
Hiii, c�m ơn bạn nh�, b�y giờ th� m�nh hiểu c�ch l�m rồi.
Nhung vẫn dốt lắm, khi n�o c� g� h�ng hiểu m�nh lại hỏi tiếp nha :)

Be be be Posted - 11/04/2003 : 12:57:09
Minh tra loi cho ban vai 1 ne!
minh ki hieu loga co so 49 cua 32 minh ki hieu la : log(49)32
Nhu vay thi minh se co:
log(2)14 = log(2)7 + 1 ==> log(2)7 = a-1
log(49)32 = log(7^2)16 + log(7^2)2 //vi 2^4 =16
=>log(49)32 = 2log(7)2 + (1/2)log(7)2
= (5/2)*log(7)2
= 5/(2*(a-1))
da xong BE!!


Sửa lại bởi - Be Be Be l�c 11/04/2003 13:23:18
Be be be Posted - 11/04/2003 : 12:47:11
Minh se tra loi cho ban bai 2 nhe!
Ban chia ca 2 ve cho 9^x
=>
3.(4/9)^x - 2.(6/9)^x = 1
<=> 3.(4/9)^x - 2.(2/3)^x = 1
dat (2/3)^x = t (t>0) => (4/9)^x = t^2
=> 3.t^2 - 2.t -1 = 0
ban co the tu giai duoc roi !
Be Be

Truongthi.com © http://www.truongthi.com/ Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03