Truongthi.com
Truongthi.com
Trang chủ | Profile | Đăng ký | Các chủ đề chưa đọc |
Danh sách thành viên
| Tìm kiếm | FAQ
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu
Forgot your Password?

 All Forums
 Luyện thi Đại học qua mạng
 Thảo luận m�n Ho�
 Cho tui hoi bai nay nghen!

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON

  Check here to include your profile signature.
    

T O P I C    R E V I E W
jamepotter5 Posted - 12/04/2003 : 17:15:02
Bai nay cua truong DHKTruc Ha Noi 2001, Tui lam roi nhung khong gioi han nghiem duoc, moi nguoi lam thu di nha(neu de sai hay thieu moi nguoi bo sung giup):
Hon hop 2 axit huu co X,Y mach ho(X don chuc). Neu lay so mol X bang so mol Y roi lan luot cho X tac dung het voi NaHCO3 va Y tac dung het voi Na2CO3 thi luong CO2 luon bang nhau .
Neu dot chay hoan toan 11,2 gam hon hop A thu duoc 15,4g CO2.Mat khac,trung hoa 8,4g hon hop A can 200 ml dd NaOH 0,75M .
Tim CTPT va CTCT cua X,y biet chung mach thang.

Truongthi.com © http://www.truongthi.com/ Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03