Truongthi.com
Truongthi.com
Trang chủ | Profile | Đăng ký | Các chủ đề chưa đọc |
Danh sách thành viên
| Tìm kiếm | FAQ
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu
Forgot your Password?

 All Forums
 Luyện thi Đại học qua mạng
 Sử dụng truongthi sao cho hiệu quả.
 O tinh xa co mua duoc the Educard khong ?

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON

  Check here to include your profile signature.
    

T O P I C    R E V I E W
nguyet ca Posted - 16/05/2002 : 10:53:17
Minh da vao truongthi.com.vn va xem danh sach dai ly the cao nhung noi minh o khong co dai ly the. Ban co cach nao giup minh mua the duoc khong ?
Cam on nhieu!

Sửa lại bởi - nguyet ca l�c 16/05/2002 11:05:35
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Admin Posted - 16/05/2002 : 11:13:16
Chao "nguyet ca"
Dung la hien tai mot so tinh/thanh pho chua co dai ly chinh thuc ban the Eđucard song cac ban van co the mua duoc the bang cach den Ngan hang Nong nghiep va phat trien nong thon tai dia phuong minh, chuyen tien vao tai khoan so 43110100 1529 (50 000 VND hay 100 000 VND) tuy theo nhu cau cua ban. Sau do cung cap dia chi, so dien thoai hoac e-mail cua ban cho cong ty TMC (so 18 Nguyen Chi Thanh, Ha Noi; Dien thoai: 7718 550) hoac goi ve so dien thoai mien phi 18001255 de thong bao. Sau khi nhan duoc tien gui vao tai khoan, Truong Thi se cho cac ban so seri va ma so the cao de cac ban co the nap tien vao tai khoan cua minh tren Website.
Chuc thanh cong va hoc tap tot nha.Truongthi.com © http://www.truongthi.com/ Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03