Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Trang chủ | Hồ sơ cá nhân | Đăng ký | Chủ đề chưa đọc | Danh sách thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Lưu mật khẩu
Quên mật khẩu?
 Tất cả các diễn đàn
 Th
 

Chú ý: Bạn phải đăng ký mới gửi được trả lời.
Để đăng ký, nhấn chuột vào đây .Bạn có thể đăng ký thoải mái mà!

Cỡ màn hình:
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Khuôn dạng: Dam Nghieng Gach chan Can chinh giua Chen lien ket Chen E-mail Chen ma Chen loi trich Chen danh sach Chen ky hieu
   
Nội dung:

* HTML đang Tắt
* Mã diễn đàn đang Bật

 
Kiểu:
Gửi kèm chữ ký có trong hồ sơ.
     
X E M L Ạ I     C H Ủ Đ Ề
hoang cong tuan Neu cho HNO3 tac' dung kim loai cho ra:
(1)chat ket tua~
(2) chat bay hoi mau` nau do~
(3) chat bay hoi ko mau` ra ngoai` khong khi' mau` do~
(4) chat khi' khong mau` ko hien tu*ng
cac chat tren la` nhu~ng chat gi`?
neu dieu` kien sinh ra ?
Tuan!!!thanks!!!
acquy_thienthan20002@yahoo.com
bonnie (1)do la cac kim loai quy nhu Au hay Pt khong tac dung duoc voi HNO3.vi cac kim loai khac khi tac dung voi HNO3 deu tao thanh muoi tan
(2) do la NO2 co mau nau do , dieu kien la kim loai manh hay trung binh tac dung voi axit dac
(3) do la NO khong mau , tac dung voi O2 khong khi o dk thuong tao thanh NO2
(4) chat khi do la N2O hay N2

shang theo minh` thi N2O co' hien tuong nhu vay chat cuoi' cung` ch? co' the? la` N2 thoi.

THIEU GIA HO NGUYEN TEN HAI

salem85 N2O rat kem hoat dong o dieu kien thuong nen khong the pu voi O2 de tao thanh NO2 duoc => chat cuoi la N2 hay N2O

Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng

2000-02 Snitz Communications

Tro ve dau trang
Snitz Forums 2000