Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Trang chủ | Hồ sơ cá nhân | Đăng ký | Chủ đề chưa đọc | Danh sách thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Lưu mật khẩu
Quên mật khẩu?
 Tất cả các diễn đàn
 Thông tin, góp ý
 Thong Bao Moi hap dan day ....

Chú ý: Bạn phải đăng ký mới gửi được trả lời.
Để đăng ký, nhấn chuột vào đây .Bạn có thể đăng ký thoải mái mà!

Cỡ màn hình:
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Khuôn dạng: Dam Nghieng Gach chan Can chinh giua Chen lien ket Chen E-mail Chen ma Chen loi trich Chen danh sach Chen ky hieu
   
Nội dung:

* HTML đang Tắt
* Mã diễn đàn đang Bật

 
Kiểu:
Gửi kèm chữ ký có trong hồ sơ.
     
X E M L Ạ I     C H Ủ Đ Ề
tv-informatics TV Informatics company chi nhanh cua OMS Co Computer
Corporation (WWW.OMS-CO.COM ), New York, USA khai
giang khoa dao tao Lap Trinh Vien quoc te vao ngay 31
thang 3 nam 2003 tai so 252 Dien Bien Phu, TP HCM:

A. Thoi gian hoc: 6 thang

B. Bang cap: chung nhan tot nghiep lap trinh vien quoc
te certified tai OMS Co Computer Corporation, New
York, USA

C. Dieu Kien Ghi Danh:

- Co bang trung hoc pho thong
- Co kha nang toan
- Kha nang Anh Van

D. Thoi han ghi danh: 15/2/03 den 15/03/03; Thu Hai
den thu Bay: 8AM - 5PM; Ho so ghi danh gom co:
- ban sao chung minh nhan dan
- ban sao bang trung hoc pho thong
Hoc vien nen ghi danh som vi so cho co gioi han.

E. Hoc phi:
955 USD cho tron chuong trinh khoa khai giang ngay
31/3/03 - 21/9/03. Hoc phi co the tang gap hai lan o
cac khoa ke tiep.
Hoc phi co the duoc dong tron mot lan luc ghi danh
hoac chia lam 3 ky nhu sau:
- Ky 1 dong 100 USD luc ghi danh
- Ky 2 dong 1/2 phan con lai truoc 13/6/03
- ky 3 dong phan con lai truoc 1/9/03
Hoc vien co diem tot trong ky thi cuoi mon dau
tien
(13/5/03) duoc giam hoc phi ky 2(Diem A giam 75%;B
giam 50%) HV co diem tot ky thi cuoi mon thu
hai(29/6/03) duoc giam hoc phi ky 3 (A giam 75%; B
giam 50%).
F. Muc tieu dao tao: duoi su huong dan tan tinh cua
cac giao vien - lap trinh vien My kinh nghiem tu cac
cong ty lon nhat the gioi, cong voi cac buoi thuc tap
voi nhung do an thuc te trong ky nghe duong thoi, sau
khi tot nghiep, cac lap trinh vien se co kha nang tham
gia cac do an CNTT o cac lanh vuc ung dung khac nhau
voi tieu chuan quoc te.

G. Chuong Trinh hoc: C++, JAVA, VISUAL BASIC, XML,
ORACLE, UNIX... Ngoai ra, trung tam chung toi se
thuong xuyen co nhung buoi thuyet trinh (ngoai chuong
trinh hoc) do cac ky su, lap trinh vien, giam doc ve
CNTT o My (voi tren 15 nam kinh nghiem tu cac cong ty
lon nhat o Hoa Ky) dien thuyet voi muc dich chuyen
giao cong nghe moi nhat va cap nhat den cho hoc vien.
Nhung buoi thuyet trinh gia tri nay se dem lai cho hoc
vien cac kien thuc thuc te ve CNTT va cac hoat dong ky
thuat thuong mai mot cach chinh xac. Ngoai chuong
trinh chuyen nghiep, trung tam co to chuc sinh hoat
trao doi toan va Anh ngu vao thu Bay chu Nhat de hoc
vien hap thu chuong trinh hoc de dang va don duong cho
su lam viec tai USA

H. Ban giao vien : trong so giao vien gom co tap doan
giao vien nguoi My tot nghiep tu dai hoc noi tieng va
co kinh nghiem lam viec lau nam o cac ky nghe co tam
voc tai Hoa Ky. Lap trinh vien My hau het da co tren
12 nam kinh nghiem ve kien truc he thong, kien truc
phan mem, da tung tham gia viet lap trinh cho cac san
pham phan mem co cau truc het suc phuc tap tai cac
cong ty CNTT danh tieng My nhu Sun, Cisco, SITA, AMS,
v.v.

I. QUYEN LOI SAU KHI TOT NGHIEP: van phong tim viec
truc thuoc TV Informatics va van phong tim viec truc
thuoc OMS Co Corporation, New York, USA se huong dan
hoc vien tot nghiep co co hoi duoc phong van cho hang
ngan vi tri lap trinh vien tai cac ky nghe trong va
ngoai nuoc, dac biet la USA (van phong cung se giup do
ve thu tuc Visa xuat canh lam viec tai Hoa Ky). Ngoai
ra, cong ty me, OMS Co Computer Corporation, New York,
USA, BAO DAM:
. Tuyen nhan top 5% cua tong so lap trinh vien tot
nghiep de lap thu tuc Visa xuat canh lam viec tai Hoa
Ky (lap trinh vien duoc tuyen se duoc tai tro cuoc phi
xuat canh di chuyen va bao dam noi cu ngu tai Hoa Ky
trong thoi gian hop dong lam viec)
. Tuyen nhan 25% cua tong so lap trinh vien tot nghiep
de lam viec tai chi nhanh o Viet Nam, bo tuc Anh ngu
trong khi cho doi xuat canh lam viec tai USA.

. Nhan tat ca hoc vien tot nghiep diem C tro len
(Thang diem gom co: A(gioi), B(kha), C(trung binh),
D(kem), F(rot)) de tham gia lam viec cho cac do an o
cac chi nhanh phan mem cua OMS Co Computer Corporation
tai Viet Nam cho den khi tiep nhan mot vi tri thich
ung do su giup do gioi thieu tu van phong tim viec
thuoc trung tam va OMS co Computer Corp o My.

Neu muon duoc thong bao them chi tiet ve trung tam dao
tao lap trinh vien quoc te truc thuoc TV Informatics
Company, yeu cau ban vieng tham 252 Dien Bien Phu,
Q3, TP Ho Chi Minh, hoac email den INFO@OMS-CO.COM,
hoac dien thoai 84(8)9326954; 84(8)9327717


*****************************************************

Lien he ve viec lam, yeu cau nop don xin viec/resume
tai 252 Dien Bien Phu, Q3, TP HCM, 8AM den 5PM thu Hai
den thu Bay, hoac email den HR@OMS-CO.COM
Vi so HV ghi danh qua dong, can tuyen gap 20 nu thu ky
cho phong ghi danh.

*******************************************************
THUYET TRINH
------------

THUYET TRINH 1:

The Vertical Integration Processes of SITA Network

by Mr. Michael Deiulio
System Integration Department
Manager
Societe Internationale de
Telecommunications Areonautiques Inc. (SITA)

Sunday, July 6th, 2003
Location: IT Professional
Training Center
TV Informatics Co
252 Dien Bien Phu
Q.3, Ho Chi Minh cty
Admissions: 175 USD; Free
admissions for
students from IT
Professional Training
Center(TV
Informatics)

9:00am - 12:30pm

Abstract: Work on integration has been major issues
for companies for years. From a basic trouble shooting
job on security to the type compability, integrating
systems requires great efforts and team work to
achieve the sytem stability. With details of
guiding traffic packets through Network Analyzers,
IPSec, VPN, together with ediating software codes
through CORBA, Java Architecture, System Management
Architecture, the talk will walk with audience through
the actual experience of the state-of-the-art of sytem
integration at SITA Network.


Profile: Mr. Deiulio has worked in the field of
software development and technologies about seventeen
years. He had developed many software products using
C++, Java, and also participated projects in System
Integration. He has been as System Integration Manager
since 1990 with SITA, a world largest
Telecommunication Service firm. Mr. Deiulio holds a
Bachelor of Science degree in Computer Science from
State University of New York at Stony Brook, USA.

----------------------------------------

THUYET TRINH 2:

Software, Internet Technologies, Research and Hi-Tech
future directions

by Professor Hoa Tran
Department of Computer Science
& Applied Mathematics
New York University

Sunday, July 27th, 2003
Location: IT Professional
Training Center
TV Informatics Co
252 Dien Bien Phu
Q.3, HCM city
9:00am - 12:30pm
Admissions: 175 USD;
Free admissions for
students from IT
Professional Training
Center(TV
Infromatics)

Abstract: For five decades of development, from IBM
time to Sun, Microsoft, advances in software and
computer languages had gained their maturity in
the field. Java Enterprise Architecture, .Net
Framework, together with application web servers have
created a unique picture for nowaday world advanced
technologies. Internet Technologies, composing with
the software architecture, have presented to the world
the essential tools for everyday life through
E-Commerce, Web-based Software, Supply & Chain
Software, Security Software. Research and advances in
Hi-Tech are backbones contributing to the history of
the development of software and its languages. From
Image Processing, Visualization to Artificial
Intelligence, Cyberspace, researching in Computer
Software and its applications should be the must in
our era. From the basic picture of Object-Oriented
Design to the advanced
applications of Network Software Architecture Design
of actual Micromuse Suite (an actual product), the
talk will present many concepts and practical work to
audience.

Profile: Professor Tran had spent twenty years of
teaching, researching and consulting in Universities
and Hi-Tech companies in the US. He has taught
and conducted research at New York University on the
topics of Network Optimizations, Video Communications,
Internet Software & Technologies,
Visualization, Computer Graphics and Artificial
Intelligence. He has also been consulting with many
Hi-Tech software companies as Real Media Inc.,
Opus360 Inc., Micromuse Inc. on System Software,
Enterprise Software, Multimedia and Network Software.
Dr. Tran earned Bachelors degrees in Computer
Engineering, Physics and Mathematics from State
University of New York at Stony Brook, a Master of
Science degree in Computer Engineering from Boston
University and a Ph.D. degree in Computer Engineering
from Columbia University, all in USA.

Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng

2000-02 Snitz Communications

Tro ve dau trang
Snitz Forums 2000