Truongthi.com
Truongthi.com
Trang chủ | Profile | Đăng ký | Các chủ đề chưa đọc |
Danh sách thành viên
| Tìm kiếm | FAQ
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu
Forgot your Password?

 Tất cả các diễn đàn
 Luyện thi Đại học qua mạng
 Thảo luận m�n To�n
 THU suc voi cac cau tich phan to hop
 Tạo chủ đề mới  Trả lời chủ đề
Người gửi Previous Topic Topic Next Topic  

TUNHANVUONG

41 Posts

Posted - 09/03/2003 :  17:38:04  Show Profile  Reply with Quote
xin chao, cac ban giai thu bai to hop:
cho cac so 1,2,3,4,5
tinh so co nam chu so khac nhau doi mot lap tu 5 so ten,dong thoi tinh tong tat ca cac so tren,
tuong tu voi cac so 1,2,3,4,8,7,9
thu tiep voi cac so 0,1,5,7,8
may ban giai thu va gui dap an cung loi giai len dien dan nhe

minh

Posts

Posted - 12/03/2003 :  13:14:54  Show Profile  Reply with Quote
so chu so khac nhau lap tu 5 so tren la
5.4.3.2.1=120 so
Go to Top of Page

shang

Vietnam
26 Posts

Posted - 13/03/2003 :  12:50:21  Show Profile  Send shang a Yahoo! Message  Reply with Quote
tong cac so' tren la`
(1+2+3+4+5)x10000 + 15x1000 +15x100 +15x10 +15=166665

THIEU GIA HO NGUYEN TEN HAI
Go to Top of Page

shang

Vietnam
26 Posts

Posted - 13/03/2003 :  12:50:56  Show Profile  Send shang a Yahoo! Message  Reply with Quote
tong cac so' tren la`
(1+2+3+4+5)x10000 + 15x1000 +15x100 +15x10 +15=166665

THIEU GIA HO NGUYEN TEN HAI
Go to Top of Page

shang

Vietnam
26 Posts

Posted - 13/03/2003 :  12:57:18  Show Profile  Send shang a Yahoo! Message  Reply with Quote
voi' cac con so' kia ta lam` tuong tu

THIEU GIA HO NGUYEN TEN HAI
Go to Top of Page

TUNHANVUONG

41 Posts

Posted - 13/03/2003 :  13:34:05  Show Profile  Reply with Quote
shang lam sai roi, tong cac so la 3999960, lam lai va trao doi ket qua co gi lien lac qua jackynhat@yahoo.com

Go to Top of Page

TUNHANVUONG

41 Posts

Posted - 13/03/2003 :  13:34:11  Show Profile  Reply with Quote
shang lam sai roi, tong cac so la 3999960, lam lai va trao doi ket qua co gi lien lac qua jackynhat@yahoo.com

Go to Top of Page

shang

Vietnam
26 Posts

Posted - 14/03/2003 :  21:07:53  Show Profile  Send shang a Yahoo! Message  Reply with Quote
bac lam` sao ra duoc ket wa? y' bi gio` tui ko co' thoi` gian de? tui via` nha` xem lai . Nhung ma` lan` sau bac viet luon cach lam` de? ca? nha` cung` xem ok?????


THIEU GIA HO NGUYEN TEN HAI
Go to Top of Page

TUNHANVUONG

41 Posts

Posted - 15/03/2003 :  11:42:15  Show Profile  Reply with Quote
goi so co 5 chu so can tim la :abcde
voi mot cach chon so abcde co dinh, thi co mot va chi mot cach chon
so a1b1c1d1e1 cung thuoc so co 5 chu so can tim va
a1=6-a, b1=6-b, c1=6-c, d1=6-d, e1=6-e,
ta co abcde+a1b1c1d1e1=66666,
trong 120 so co 5 chu so thiet lap ta chia thanh 60 nhom, moi nhom gom 2 so va hai so ay co tong =66666, nen tong cac chu so can tim la:
66666.(120/2)= 3999960. minh con mot cach giai khac tu tu minh dua len cung tham khao

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 Tạo chủ đề mới  Trả lời chủ đề
Nhẩy tới:
Truongthi.com © http://www.truongthi.com/ Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03