Hướng dẫn sử dụng

Để tham ra “chat “, các bạn cần làm như sau:

  1. Chọn một “nick name” cho mình bằng cách gõ tên vào ô nhập tên truy cập và click chuột vào nút "Tham gia".
  2. Chọn “chat room” mà bạn muốn (mặc định là Public) hoặc tạo “chat room” riêng bằng cách gõ tên “chat room” và click chuột vào nút “Tạo room”.

Để “chat” với mọi người, bạn thực hiện các bước:

  1. Chọn gõ tiếng Anh hay tiếng Việt.
  2. Chọn ô text ở chế độ một hay nhiều dòng.
  3. Gõ nội dung tin nhắn và click chuột vào nút “Gửi mesage”.
Chú ý: Nêu muốn gửi tin nhắn cho riêng ai thì bạn click chuột vào tên người đó.