Đại học công nghệ Curtin Singapore

Curtin Singapore là khu học xá mới nhất của Curtin toàn cầu. Khi bạn chọn theo học tại Curtin Singapore bạn sẽ được tiếp cận với nền giáo dục suất sắc của Úc, lớp học trang thiết bị hiện đại.. 

Curtin Singapore là khu học xá mới nhất của Curtin toàn cầu. Khi bạn chọn du học tại Curtin Singapore bạn sẽ được tiếp cận với nền giáo dục suất sắc của Úc, lớp học trang thiết bị hiện đại, giáo trình tiên tiến và đội ngũ giáo viên và phương pháp giảng dạy hiện đại cập nhật.

Trường đại học Curtin là một trong những trường đại học hàng đầu của Úc. Trường đặt khu học xá chính tại Bentley – ngoại ô của thủ phủ Tây Úc, Perth. Curtin là đại học lớn nhất của bang Tây Úc và là trường đại học lớn thứ 3 của Úc xét về tổng số sinh viên quốc tế. Trường có cơ sở tại Sydney và Sarawak, Malaysia và Singapore. Trường đào tạo các ngành Kinh doanh, công nghệ, khoa học, kỹ thuật, nhân văn.. từ bậc đại học đến sau đại học. Với 41,300 sinh viên đến từ 105 nước, Curtin đã tạo dựng được danh tiếng toàn cầu như là một trong những nơi học tập lý tưởng và năng động.

Curtin Singapore là khu học xá mới nhất của Curtin toàn cầu. Khi bạn chọn theo học tại Curtin Singapore bạn sẽ được tiếp cận với nền giáo dục suất sắc của Úc, lớp học trang thiết bị hiện đại, giáo trình tiên tiến và đội ngũ giáo viên và phương pháp giảng dạy hiện đại cập nhật. Nội dung chương trình và bằng cấp tương tự như khi bạn theo học tại Curtin Úc. Bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới.

Theo học tại Curtin Singapore, học sinh sẽ được sử dụng cơ sở dữ liệu, thư viện điện tử trực tiếp vào hệ thống của Curtin Úc.

Học sinh dễ dàng chuyển tiếp sang Curtin Úc và là một bước đệm cho những học sinh chưa đủ yêu cầu đầu vào cho chương trình du học Curtin Úc và các trường đại học của Úc.

Thời gian học ngắn hơn so với học tại Úc. Thông thường khoá học Cử nhân kéo dài 2 năm, Thạc sĩ 1 năm. Điều này tiết kiệm chi phí hơn cho học sinh và tạo điều kiện ra trường tìm việc sớm hơn cho học sinh.
CHI PHÍ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CURTIN SINGAPORE

I. Chi phí ngoài học phí:

Phí ghi danh: 500 S$ (Đô la Singapore)
Phí bảo hiểm y tế: 107 S$
II. Chương trình tiếng Anh

Thời gian học: 3 cấp độ, mỗi cấp độ 2,5 tháng
Học phí: 3,250 S$/cấp độ
Khai giảng: Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11 hàng năm
III. Chương trình dự bị (Foundation)

Thời gian học: 8 tháng
Học phí: 13,200 S$ (Đóng làm 2 lần)
Yêu cầu: Tốt nghiệp lớp 11 học lực trên 6.0, IELTS 5.5 hoặc qua khoá học tiếng Anh của Curtin
Khai giảng: Tháng 2, 7, 11 hàng năm
IV. Chương trình Cao đẳng (Diploma) thương mại

Thời gian học: 8 tháng
Học phí: 17,040 S$ (đóng làm 2 lần)
Yêu cầu: Tốt nghiệp PTTH (học lực trên 6.0), IETLS 5.5 hoặc TOEFL IBT 69-70 hoặc qua khóa học tiếng anh của Curtin
Khai giảng: Tháng 2, 7, 11 hàng năm
Sau khi học xong khoá học này, sinh viên có thể chuyển tiếp sang Úc vào đại học năm 2 hoặc tiếp tục theo học tại Singapore thêm 16 tháng để lấy bằng Cử nhân
V. Chương trình Cử nhân (Bachelor) với các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng,Kế toán, Kế toán tài chính, Quản lý hậu cần, Quản lý nguồn nhân lực, Marketing, Quản lý và Marketing, Marketing và Quảng cáo, Marketing và Tài chính, Marketing và Quan hệ công chúng, Truyền thông đại chúng

Thời gian học: 2 năm (16 tháng cho khóa truyền thông)
Học phí: 51,120 S$ (đóng làm 6 lần) (34,080 S$ cho khóa truyền thông)
Yêu cầu: Tốt nghiệp PTTH (học lực trên 8.0), nếu học sinh không có học lực trên 8.0, sẽ vào học khóa học Diploma trước. Tổng thời gian vẫn là 2 năm. IETLS 5.5 hoặc TOEFL IBT 79 hoặc qua khóa học tiếng anh của Curtin
Khai giảng: Tháng 2, 7, 11 hàng năm
VI. Chương trình Graduate Diploma (Kinh doanh Quốc tế)

Thời gian học: 8 tháng
Học phí: 20,000 S$ (đóng làm 2 lần)
Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học, IETLS 6.0 hoặc TOEFL IBT 79 hoặc qua khóa học tiếng anh của Curtin
Khai giảng: Tháng 2, 7 và 11 hàng năm
VI. Chương trình thạc sĩ (Kinh doanh Quốc tế,Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực, Quản lý hậu cần…)

Thời gian học: 1 năm
Học phí: 30,000 S$ (đóng làm 3 lần)
Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học, IETLS 6.5 hoặc TOEFL IBT 79 hoặc qua khóa học tiếng anh của Curtin
Khai giảng: Tháng 2, 7 và 11 hàng năm
VII. Các giấy tờ cần thiết:

Bằng cấp cao nhất
Học bạ hoặc bảng điểm
Giấy khai sinh
Hộ chiếu
Anh 4×6
Xác nhận kinh nghiệm làm việc (nếu có)