Các nhà vô địch cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”
 
2002

2001

Lương Phương Thảo - PTTH Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Long (200 điểm)

2000

Phan Mạnh Tân - PTTH Năng khiếu Hà Tĩnh (210 điểm)

1999

 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: Olympia Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636