LUẬT CHƠI

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2002 - 2003 bao gồm 4 phần thi :

1. Khởi động:

Trên màn hình sẽ xuất hiện một bức tranh bí ẩn, được chia làm 9 ô, mỗi ô chứa một câu hỏi. Mỗi học sinh sẽ lựa chọn một ô để trả lời câu hỏi và được chọn hai lượt. Mỗi câu trả lời đúng được tính 10 điểm. Thời gian suy nghĩ là 10 giây. Sau 10 giây, nếu học sinh không có câu trả lời, 3 người còn lại có 5 để bấm nút giành quyền trả lời. Người trả lời bổ sung cũng sẽ ghi được 10 điểm.

Học sinh nào đoán được nội dung bức tranh sẽ giành được 40 điểm. Học sinh có quyền bấm nút trả lời nội dung bức tranh bất cứ lúc nào. Nếu học sinh trả lời sai nội dung bức tranh sẽ không được quyền tiếp tục tham gia phần chơi.

Điểm tối đa cho phần chơi này là 60 điểm

2. Vượt chướng ngại vật

Học sinh sẽ có cơ hội để vượt chướng ngại vật thật sự ngay trong sân khấu của trường quay. Có 4 bục được đặt ra ( xếp hình ngọn núi ). Câu hỏi được đưa ra với 4 phương án trả lời. Trong vòng 20 học sinh phải chạy đến để đánh dấu vào bục có câu trả lời mình cho là đúng. Khi học sinh trở về vị trí của mình thì sẽ có đèn xanh hoặc đèn đỏ báo hiệu câu trả lời đúng hay sai. Nếu học sinh trả lời sai trong lần lựa chọn đầu tiên của mình thì có thể chạy lên trả lời lại cho đến khi nào sử dụng hết thời gian cho phép là 20 giây. Câu trả lời đúng : chạy lần 1 được 30 điểm, lần 2 được 20 điểm và lần 3 được 10 điểm. Mỗi học sinh chọn một trong ô số xuất hiện trên màn hình để xác định câu hỏi của mình. Học sinh có thể chọn ngôi sao hy vọng vào phần này để tăng số điểm ghi được từ câu hỏi lên gấp đôi, nếu trả lời sai thì sẽ mất toàn bộ số điểm tích luỹ được ở thời điểm đó.

Điểm tối đa cho phần chơi này là 60 điểm.

3.Tăng tốc

Trong vòng 30 giây, cứ mỗi 10 giây sẽ có một dữ kiện gợi ý cho học sinh. Điểm số : trả lời đúng ở 30 giây đầu : được 30 điểm; 20 giây : 20 điểm; 10 giây : 10 điểm.

Phần chơi này có 6 câu hỏi.

Điểm tối đa cho phần chơi này là 180 điểm.

4.Về đích

Bốn học sinh được xem 3 đoạn băng để trả lời cho những câu hỏi : Đây là cái gì? Điều gì sẽ sảy ra tiếp theo? Tại sao người ta lại làm như vậy?

Đoạn băng 1 có tính giải trí: gồm trích đoạn từ phim hài, hình sự, cartoon...

Đoạn băng 2 có một hiện tượng khoa học tự nhiên: sinh học, lý học, hoá học, câu hỏi toán học hoặc thiên văn học.

Đoạn băng 3 có nội dung văn hóa, khoa học xã hội, âm nhạc, văn học, lịch sử, địa lý....

Mỗi câu trả lời đúng được tính 20 điểm.

Thời gian suy nghĩa là 15 giây

Hình thức thi : Bấm nút nhanh

Điểm tối đa phần này là 60 điểm

                                                  Ban tổ chức Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: Olympia Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636