Thử tài...các nhà leo núi

Tắt hết đèn được không ?

Xin thề với các bạn: vấn đề này không liên quan gì đến kiến thức Vật lý !
Bạn có thấy bảng ô vuông với những con số 0 và 1 ở các ô vuông không ? Đấy là sơ đồ bảng công tắc đèn trong một hội trường. Con số 0 là công tắc đang ở trạng thái tắt và con số 1 là công tắc đang ở trạng thái bật. Hội trường đang bật 8 đèn và tắt 8 đèn. Một quy tắc ngặt nghèo được đặt ra: Chỉ được thay đổi trạng thái các công tắc của cả một hàng hoặc cả một cột. Bạn có thể tắt hết đèn của hội trường được không ?
Năm phần quà cho 5 bạn nhanh tay nhất !

1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0

GỬI CÂU TRẢ LỜI
Họ tên:
Nghề nghiệp:
Ðịa chỉ:
Số điện thoại:
Ðịa chỉ email:
Câu trả lời:
File gửi kèm :
 

Câu hỏi các kỳ trước :

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: Olympia Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636