ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Bạn phải nhập thông tin vào các nội dung có dấu (*)
Kiểu thành viên:  *
Tên đăng nhập:  * (4 ký tự trở lên)
Mật khẩu:  * (4 ký tự trở lên) 
Nhập lại mật khẩu:  *
Câu hỏi tìm mật khẩu:  *
Trả lời tìm mật khẩu:  *
Họ và tên:  *
Địa chỉ:  *
Tỉnh thành:  *
Ngày sinh:  *  (tháng/ngày/năm)
Giới tính:  *
E-mail:  *
Điện thoại liên hệ:
Trường học:
Lớp:
Các môn học ưa thích:
   

Hướng dẫn

Trong mẫu Bạn cần chọn kiểu thành viên (học sinh hoặc phụ huynh), nhập đầy đủ các thông tin về bản thân mà hệ thống yêu cầu (ví dụ như: họ tên, điện thoại, e-mail, ...). Các ô thông tin có dấu * đều bắt buộc phải nhập đầy đủ.

Tên truy nhập và mật khẩu đăng ký phải từ 4 ký tự trở lên; địa chỉ e-mail phải tồn tại và Bạn có quyền truy cập nhận mail.

Việc đăng ký thành viên sẽ giúp cho ban quản trị Trường thi và thầy cô giáo phụ trách dễ dàng chăm sóc và liên hệ với các bạn mỗi khi có thông tin cần thông báo, hỗ trợ.

Sau khi đăng ký thành công, bạn chính thức trở thành một thành viên của Trường thi.

Sản phẩm được hợp tác giữa VASC & TMC, liên hệ: e-School Webmaster.
99 Trieu Viet Vuong - 59 Thai Ha, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636