KẾT QUẢ THĂM DÒ DƯ LUẬN
Khi truy nhập vào Trường thi, bạn thích chuyên mục nào nhất?
Lựa chọn Số người quan tâm Tỷ lệ
Thông tin tuyển sinh 8021 38.5%
Luyện thi qua mạng 4276 20.5%
Tin tức 4051 19.4%
Định hướng nghề nghiệp 3588 17.2%
Các chuyên mục khác 893 4.3%
Tổng số: có 20829 lượt người tham gia