Tag: du học JCU Singapore

Nộp hồ sơ du học Đại học JCU, Singapore khi nào?

Tháng 9 được coi là thời điểm lí tưởng để nhập học tại JCU Singapore bởi trường đưa ra rất nhiều chính sách hỗ trợ dành riêng cho sinh viên Việt Nam. Bên cạnh đó, Công ty chúng tôi cũng sẽ