Tag: kỹ năng mềm

Nhận thức và trao đổi để kết nối

Khác với đám đông luôn tìm cách gây sự chú ý, bạn sẽ là người nổi bật, có cơ hội đi trước mọi người nếu bạn biết cách tiếp nhận và trao đổi để kết nối hay hơn, khéo léo