Tobicom & pho-L
  | Trang chủ | Giới thiệu | Lớp học trực tuyến | Thư viện kiến thức | Tư vấn hướng nghiệp | Chuyên gia tư vấn |

           Chào các bạn!

Xin giới thiệu anh là Hai Vui. Anh phụ trách mục chuyện cười này. Nếu các bạn có những mẩu chuyện cười hay, hãy gửi đến cho anh theo địa chỉ e-mail e-school@vasc.com.vn Những mẩu chuyện của các bạn sẽ được đưa lên mục “Chuyện cười” của Website truongthi.com.vn. Hàng tuần sẽ có cuộc bình chọn chuyện cười hay nhất, và nếu như chuyện cười của bạn nào làm “vỡ bụng” được độc giả thì bạn đó sẽ nhận được một món quà hấp dẫn.

          Nào các bạn! Hãy tham gia đi, chúng ta cùng gặp nhau và Cười…Ha..ha..ha..Chùm chuyện cười 1                           Chùm chuyện cười 5

Chùm chuyện cười 2                           Chùm chuyện cười 6

Chùm chuyện cười 3                           Chùm chuyện cười 7

Chùm chuyện cười 4                           Chùm chuyện cười 8

 

 Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
 99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636