Tobicom & pho-L
  | Trang chủ | Giới thiệu | Lớp học trực tuyến | Thư viện kiến thức | Tư vấn hướng nghiệp | Câu lạc bộ |
Giới thiệu dịch vụ
Thông tin cần biết
Thông tin trường học
Cùng góp ý
Hướng dẫn sử dụng
Hỗ trợ trực tuyến
Danh sách đại lý Educard
   
   
   
   
   
   
   

Danh sách chuyên gia tư vấn
 
Tên giáo viên: LÊ KIM LONG
Danh hiệu: Giảng viên môn Hoá học
Cơ quan công tác: ĐH KHTN - ĐH Quốc gia Hà Nội
Tên giáo viên: LÊ THỐNG NHẤT
Danh hiệu: Tiến sĩ về phương pháp giảng dạy toán
Cơ quan công tác: Nhà xuất bản giáo dục
Tên giáo viên: NGUYỄN THÀNH TƯƠNG
Danh hiệu: Giáo viên dạy giỏi môn Vật lý
Cơ quan công tác: Trường chuyên Lê Hồng Phong-TP HCM
Tên giáo viên: NGUYỄN VI DÂN
Danh hiệu: Phó giáo sư tiến sỹ
Cơ quan công tác: Đại học Quốc gia Hà nội
Tên giáo viên: NGUYỄN VĂN CHIẾN
Danh hiệu: Giáo viên dạy giỏi môn Anh văn
Cơ quan công tác: Trường đại học Ngoại ngữ Hà nội
Tên giáo viên: NGUYỄN VĂN THƯ
Danh hiệu: Giáo sư, Tiến sỹ
Cơ quan công tác: Khoa Lịch Sử - Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Tên giáo viên: PHAN KỲ NAM
Danh hiệu: Giáo Viên
Cơ quan công tác: Trường chuyên Lê Hồng Phong - Hồ Chí Minh
Tên giáo viên: PHẠM VĂN LẬP
Danh hiệu: Tiến sĩ - chủ nhiệm bộ môn chuyên Sinh
Cơ quan công tác: ĐH KHTN - ĐH Quốc gia Hà nội
Tên giáo viên: TRẦN QUANG BÌNH
Danh hiệu: Giáo viên dạy giỏi môn Nga Văn
Cơ quan công tác: Trường đại học ngoại ngữ HN
Tên giáo viên: TRẦN ĐỨC HUYÊN
Danh hiệu: Thạc sỹ toán học
Cơ quan công tác: Trường chuyên Lê Hồng Phong Tp Hồ Chí Minh
Tên giáo viên: Trần Khánh Thành
Danh hiệu: Tiến sĩ
Cơ quan công tác: Bộ môn Lý luận Văn học DHQG Hà Nội
Tên giáo viên: VŨ VĂN ĐẠI
Danh hiệu: Giáo viên dạy giỏi Pháp văn
Cơ quan công tác: Trường đại học ngoại ngữ HN
Tên giáo viên: ĐỖ LỆNH ĐIỆN
Danh hiệu: Giáo viên dạy giỏi môn Vật lý
Cơ quan công tác: Trường PTTH Hà Nội Amsterdam

 Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
 99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636