Snitz Forums 2000
Snitz Forums 2000
Trang chủ | Profile | Đăng ký | Các chủ đề chưa đọc |
Danh sách thành viên
| Tìm kiếm | FAQ
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu
 All Forums
 Luyện thi Đại học qua mạng
 Thảo luận môn tiếng Anh
 Cho m?nh hỏi t�

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON

  Check here to include your profile signature.
    

T O P I C    R E V I E W
AnNhungGiang Posted - 09/15/2002 : 22:24:42
Chao cac ban! Giup minh voi.
Cho den tan bay gio ma minh con rat mo ho mot so phan trong van pham tieng Anh. Tra loi gium minh mot so thac mac nhe. chan thanh cam on cac ban
1. Minh khong biet khi nao dung ' beacause', khi nao dung 'since', khi nao dung 'as' de tra loi cho cau hoi 'Why'.
2. Khi nao minh dung 'A lot'
'Many' + 'of' + Noun
'Much'
...

Khi nao minh dung 'A lot'
'Many' + Noun
....
3. Khi nao minh dung ' maybe', khi nao dung 'may be'.
4. Khi nao dung ' every day(month, year..), khi nao dung 'everyday(....)'
5. Va dich gium minh cau nay:
"Ba ay song mot cuoc doi khon cung ke tu khi chong ba ta chet. Mot gia dinh 12 nguoi nhu the la mot ganh nang tren vai ba" ( Day la cau do minh tu nghi ra nhung minh khong biet cach viet cua minh dung khong ==> nho cac ban dich gium.

Nhung cau tren toan la nhung thac mac bay lau nay cua minh, minh mong cac ban giup minh giai quyet. Con mot van de nho nua minh muon hoi: lam sao viet duoc font tieng Viet co dau trong trang nay. Cho cau tra loi cua cac ban.1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
SouthernStar Posted - 09/19/2002 : 17:57:46
Kh�ng biết c� ch�nh x�c được hay kh�ng nhưng SStar cũng thử trả lời c�c thắc mắc của bạn xem sao!

1. Minh khong biet khi nao dung ' beacause', khi nao dung 'since', khi nao dung 'as' de tra loi cho cau hoi 'Why'.

Để trả lời cho c�u hỏi 'Why' chỉ d�ng 'because' th�i. C�n trong c�u, 3 li�n từ (conjunction) n�y được sử dụng như nhau về cả � nghĩa & cấu tr�c.

2. Khi nao minh dung 'A lot'
'Many' + 'of' + Noun
'Much'
...

Khi nao minh dung 'A lot'
'Many' + Noun
....

D�ng Many/Much + of + noun/pronoun, để n�i một c�ch chung chung về số lượng tr�n tổng số người/vật. Many/Much ở đ�y l� đại từ (pronoun).
D�ng Many/Much + noun, A lot/Lots + of + noun để nhấn mạnh về số lượng lớn. Many/Much ở đ�y l� t�nh từ (adjective).
A lot/Lots lu�n d�ng k�m 'Of'!!

3. Khi nao minh dung ' maybe', khi nao dung 'may be'.

'Maybe' l� ph� từ (adverb), đứng ở đầu c�u, nghĩa tương đương với 'perhaps', 'possibly'.
'May be' đơn giản l� động từ nguy�n thể (infinitive) 'be' đứng sau động từ khuyết thiếu (modal verb) 'may'. Cụm n�y tất nhi�n phải đứng sau chủ ngữ v� n� l� động từ ch�nh trong c�u.
Về nghĩa th� ch�ng gần giống nhau.

4. Khi nao dung ' every day(month, year..), khi nao dung 'everyday(....)'

'Everyday' l� t�nh từ (adjective), chỉ đứng trước danh từ, nghĩa tương đương với 'normal' hoặc 'usual'.
'Every day/month/year' lại l� ph� từ (adverb) trong c�u, để chỉ sự thường xuy�n (frequence).

5. Va dich gium minh cau nay:
"Ba ay song mot cuoc doi khon cung ke tu khi chong ba ta chet. Mot gia dinh 12 nguoi nhu the la mot ganh nang tren vai ba" ( Day la cau do minh tu nghi ra nhung minh khong biet cach viet cua minh dung khong ==> nho cac ban dich gium.

C�n phần n�y th�, hihi, SStar kh�ng giỏi lắm trong khoản dịch. C� lẽ phải nhờ người kh�c th�i! :) � m� cứ cố thử xem sao, SStar dịch kh�ng hay đ�u!

She has been leading a destitute life since her husband passed away. The twelve-member family seems to be a burden to her.

Nhung cau tren toan la nhung thac mac bay lau nay cua minh, minh mong cac ban giup minh giai quyet. Con mot van de nho nua minh muon hoi: lam sao viet duoc font tieng Viet co dau trong trang nay. Cho cau tra loi cua cac ban.

Phần n�y th� đơn giản th�i ;) Bạn d�ng bộ g� Unicode l� được m�.


Th�n mến,
SStar

12 oi chuc thanh cong!

Snitz Forums 2000 © 2000-02 Snitz Communications Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03