Snitz Forums 2000
Snitz Forums 2000
Trang chủ | Profile | Đăng ký | Các chủ đề chưa đọc |
Danh sách thành viên
| Tìm kiếm | FAQ
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu
 All Forums
 Luyện thi Đại học qua mạng
 Thảo luận m�n Ho�
 HOA HOC

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
tr�ch:
222222222 TAT CA CAC BAN HOM NAY TOI CO MOT BAI TOAN RAT MONG CAC BAN SE GIAI DUOC: I)CAC BAN HAY TACH CAC khia)SO2 va SO3 b)Cl2 va O2 c)SO2 va CO2 luu y cac ban khi tach phai giu nguyen khoi luong cac chat II)Hoan thanh phuong trinh phan ung ( can bang bang phuong phap electron): A + B tao ra 2 khi va 1 kettua ddKMnO4 + NaHSO3 FeCl2 + ddKMnO4 + H2SO4 FeCl3 + ddKMnO4 + H2SO4 SO2 + ddKMnO4 MOI CAC BAN THAM GIA GIAI CUNG TOI CHAN THANH CAM ON ( neu co ban gai giai duoc toi se co qua) dong
Minh [/quote]
  Check here to include your profile signature.
    

T O P I C    R E V I E W
donkihote159 Posted - 04/13/2003 : 09:04:57
222222222 TAT CA CAC BAN HOM NAY TOI CO MOT BAI TOAN RAT MONG CAC BAN
SE GIAI DUOC:
I)CAC BAN HAY TACH CAC khia)SO2 va SO3
b)Cl2 va O2
c)SO2 va CO2
luu y cac ban khi tach phai giu nguyen khoi luong cac chat
II)Hoan thanh phuong trinh phan ung ( can bang bang phuong phap electron):
A + B tao ra 2 khi va 1 kettua
ddKMnO4 + NaHSO3
FeCl2 + ddKMnO4 + H2SO4
FeCl3 + ddKMnO4 + H2SO4
SO2 + ddKMnO4
MOI CAC BAN THAM GIA GIAI CUNG TOI CHAN THANH CAM ON
( neu co ban gai giai duoc toi se co qua)


dong
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
phithienvu Posted - 04/15/2003 : 20:25:41
ThuI: So2 va So3 ko tach duoc tru khi ban dung phuong phap dong lanh bay hoi(PP nay hoc tren DH phan Hoa Phan tich) Tui chi moi 12 thui nen ko biet ro.

ThuII: Cl2 va O2 qua de. Ban tu lam lay.

ThuIII: SO2 va CO2....cang de
Minh
tr�ch:

222222222 TAT CA CAC BAN HOM NAY TOI CO MOT BAI TOAN RAT MONG CAC BAN
SE GIAI DUOC:
I)CAC BAN HAY TACH CAC khia)SO2 va SO3
b)Cl2 va O2
c)SO2 va CO2
luu y cac ban khi tach phai giu nguyen khoi luong cac chat
II)Hoan thanh phuong trinh phan ung ( can bang bang phuong phap electron):
A + B tao ra 2 khi va 1 kettua
ddKMnO4 + NaHSO3
FeCl2 + ddKMnO4 + H2SO4
FeCl3 + ddKMnO4 + H2SO4
SO2 + ddKMnO4
MOI CAC BAN THAM GIA GIAI CUNG TOI CHAN THANH CAM ON
( neu co ban gai giai duoc toi se co qua)


dongMinh

Snitz Forums 2000 © 2000-02 Snitz Communications Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03