Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Trang chủ | Hồ sơ cá nhân | Đăng ký | Chủ đề chưa đọc | Danh sách thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Lưu mật khẩu
 
 Tất cả các diễn đàn
 Thảo luận môn Tiếng Anh
 Learning English through solving problems!
 Chủ đề mới  Trả lời chủ đề
 
Tác giả Chu de truoc Chủ đề Chu de sau  
Admin

Vietnam
11 bài đã gửi
Gửi lúc - 14/07/2002 :  21:48:14  Xem Ho so ca nhan  Gui E-mail  Tham trang Web cua Admin  Tra loi bai viet voi doan trich
Dear friends,
I have some problems for you:

Problem1: In the triangle ABC, the midpoints of AC and AB are M and N respectively. BM and CN meet at P. Show that if it is possible to inscribe a circle in the quadrilateral AMPN (touching every side), then ABC is isosceles.
Problem2:
Define the sequence p1, p2, p3, ... as follows. p1 = 2, and pn is the largest prime divisor of p1p2 ... p(n-1) + 1. Prove that 5 does not occur in the sequence

Enjoy them~

Admin

Vietnam
11 bài đã gửi
Gửi lúc - 15/07/2002 :  08:53:04  Xem Ho so ca nhan  Gui E-mail  Tham trang Web cua Admin  Tra loi bai viet voi doan trich
Lai giong Mr dude day ma!Ma nay tai sao bon minh de cai NG qua mat veo veo the nhi?No dam tan cong tat ca chung ta day!Tro ve dau trang
Admin

Vietnam
11 bài đã gửi
Gửi lúc - 16/07/2002 :  19:28:30  Xem Ho so ca nhan  Gui E-mail  Tham trang Web cua Admin  Tra loi bai viet voi doan trich
trích:

Lai giong Mr dude day ma!Ma nay tai sao bon minh de cai NG qua mat veo veo the nhi?No dam tan cong tat ca chung ta day!


************

Who is Mr dude??Tro ve dau trang

   
 Chủ đề mới  Trả lời chủ đề
Liên kết:

Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng

© 2002 VASC Development Software

Tro ve dau trang
Snitz Forums 2000