Truongthi.com
Truongthi.com
Trang chủ | Profile | Đăng ký | Các chủ đề chưa đọc |
Danh sách thành viên
| Tìm kiếm | FAQ
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu
Forgot your Password?

 Tất cả các diễn đàn
 Luyện thi Đại học qua mạng
 Thảo luận môn tiếng Anh
 Một số cách biến đổi câu...
 Tạo chủ đề mới  Trả lời chủ đề
Người gá»­i Previous Topic Topic Next Topic  

prince18th

Vietnam
221 Posts

Posted - 10/04/2003 :  17:58:30  Show Profile  Visit prince18th's Homepage  Send prince18th an AOL message  Send prince18th an ICQ Message  Send prince18th a Yahoo! Message  Reply with Quote
Although/though/eventhough } + Clause ===[change to]=>> despite/inspite of/nothwith standing } + Noun/gerund
Exp: Although he was not guilty( co' to^.i ), they executed him
--------->>> Inspite if his innocence , they executed him


S+V + not ... until.....======>>>It was not until .. that ...( clause)
exp: Prince18th didn't get out of his computer keyboard until he finished this work.
----->>> It was not until Prince18th finished this work that he got out of his computer keyboard.
" It was not until " mean " Mãi cho tới khi "YES NO question ====>>> Indirect question
[i]Exp: Prince18th said " Do you understand, ppl ? "
------>>> He asked people If ( whether> they understood

How simple !?_________________
I think these good to remember ... I don't know you knew or not .. but i still write down .. IF you have something new.. write down it now ..I always look forward to reading it .__________
A.X Puskin - Nguyễn Đức Hoàng
[Prince18th@yahoo.co.uk]
[http://chatterbuddy.2ya.com]
[http://prince18th.2ya.com]-Sign Guestboz
[Http://panvietnam.com/unikey.exe]

prince18th

Vietnam
221 Posts

Posted - 11/04/2003 :  13:06:02  Show Profile  Visit prince18th's Homepage  Send prince18th an AOL message  Send prince18th an ICQ Message  Send prince18th a Yahoo! Message  Reply with Quote
Bài này có vẻ chán .. Nhưng chẳng ai nói câu nào thế ??? Ôi trời oiii .. chán quá !


__________
A.X Puskin - Nguyễn Đức Hoàng
[Prince18th@yahoo.co.uk]
[http://chatterbuddy.2ya.com]
[http://prince18th.2ya.com]-Sign Guestboz
[Http://panvietnam.com/unikey.exe]

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 Tạo chủ đề mới  Trả lời chủ đề
Nhẩy tới:
Truongthi.com © http://www.truongthi.com/ Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03