Các đơn vị bảo trợ

 

 

Đề thi Đại học Kinh tế Quốc dân
/exam_question/resource/De thi DH Kinh te quoc dan 7-6.pdf
  TÊN TRƯỜNG
Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Học viện Hành chính Quốc gia
Phân viện Báo chí tuyên truyền
Đại Học Tài Chính Kế toán
Đại học An Ninh
Đại học Bách Khoa Hà Nội (Khối D)
Đại học Công Đoàn
Đại học Cảnh sát Nhân Dân
Đại học Dân Lập Phương Đông
Đại học Dân Lập Tin học - TP. HCM
Đại học Dược Hà Nội
Đại học Giao thông Vận tải
Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đại học Luật - TP. Hồ Chí Minh
Đại học Luật Hà Nội
Đại học Mở Hà Nội
Đại học Mỹ Thuật công nghiệp
Đại học Ngoại Thương
Đại học Quan hệ quốc tế
Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Sư Phạm - TP. Hồ Chí Minh
Đại học Sư Phạm Hà Nội
Đại học Sư phạm - TP. Hồ Chí Minh
Đại học Thuỷ Lợi
Đại học Tài chính Kế Toán Hà Nội
Đại học Tôn Giáo
Đại học Văn hoá
Đại học Xây Dựng
Đại học Y Hà Nội
Đại học luật Hà nội
Đại học Đà Nẵng
Đề thi Đại học Kinh tế Quốc dân
Đề ĐH Nông nghiệp I Hà Nội
Đề ĐH Y Dược HCM
Đề Đại học Hàng Hải

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster.
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636