Họ tên:
SBD:
Khối:
Trường dự thi:

Đã có điểm thi của 103 trường và khoa trực thuộc trong cả nước. Nguồn điểm: Bộ Giáo dục - Đào tạo

HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM THI TUYỂN SINH

 Để tìm kiếm bạn bắt buộc phải chọn trường dự thi. Bạn chỉ cần nhập số báo danh hoặc họ tên thí sinh rồi bạn chọn trường dự thi. Số báo danh bạn hãy bỏ đi mã trường (VD: BKA01341 thành 1341); còn họ tên bạn có thể chỉ nhập một từ nếu bạn không nhớ chính xác. Sau đó bạn kích vào nút tìm và chương trình sẽ tìm kiếm kết quả thi cho bạn.
 Nếu bạn nhập cả số báo danh và họ tên thì chương trình sẽ tìm kiếm kết quả thi theo số báo danh và trường dự thi.

Chúc các bạn thành công.

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
Nạp tiền vào tài khoản
Xem số dư tài khoản
Hỗ trợ trực tuyến
Giải đáp tuyển sinh
Số điểm thi trắc nghiệm
Thông tin cá nhân
Đổi mật khẩu

Sản phẩm được hợp tác giữa VASC & TMC, liên hệ: e-School Webmaster.
99 Trieu Viet Vuong - 59 Thai Ha, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636