Số serial thẻ cào:
Mã số thẻ cào:
 

Hướng dẫn

Bạn hãy nhập số seri và mã số thẻ cào của Bạn rồi click vào nút chấp nhận. Tài khoản của Bạn sẽ được cộng thêm một số tiền tương ứng với mệnh giá của thẻ.

Lưu ý:Bạn cần phân biệt mã thẻ cào và số seri của thẻ: sau khi cào lớp tráng bạc Bạn sẽ có mã thẻ, còn số seri thẻ nằm dòng cuối cùng của thẻ.

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
Nạp tiền vào tài khoản
Xem số dư tài khoản
  Hỗ trợ trực tuyến
Góp ý Trường thi
Số điểm thi trắc nghiệm
Thông tin cá nhân
Đổi mật khẩu

Sản phẩm được hợp tác giữa VASC & TMC, liên hệ: e-School Webmaster.
99 Trieu Viet Vuong - 18 Nguyễn Chí Thanh, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636