Tobicom & pho-L
  | Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện kiến thức | Tư vấn hướng nghiệp | Câu lạc bộ | Chuyên gia tư vấn |


Yêu cầu phần mềm để tham gia Lớp học trực tuyến

Để theo dõi được bài giảng của thầy giáo, máy tính của bạn cần phải đã cài đặt 2 chương trình Acrobat Reader và Real Player.
- Nếu không có Acrobat Reader thì trang bài giảng sẽ báo lỗi như sau:

 

Action canceled

Internet Explorer was unable to link to the Web page you requested. The page might be temporarily unavailable.

- Nếu không có Real Player thì không nghe được nhạc và bên dưới biểu tượng của loa sẽ có lỗi ảnh.

  • Hướng dẫn cài đặt Acrobat Reader:

- Download 9 file dưới đây vào một thư mục trong ổ cứng của bạn (ví dụ: C:\Temp) sau đó bạn đếm lại đủ 9 file và chạy file AcrobatReader.exe chay bằng cách kích phải chuột vào thanh menu Start chọn Explore và di vệt sáng đến file C:\Temp\AcrobatReader.exe và kích Inter thì ngay lập tức nó sẽ tự động tạo thành file mới AcrobatReader5.exe cũng tương tự như vậy bạn chạy file AcrobatReader5.exe máy sẽ tự động cài đặt Acrobat cho máy tính của bạn.

AcrobatReader.exe (958 KB) AcrobatReader.r00 (958 KB) AcrobatReader.r01 (958 KB)
AcrobatReader.r02 (958 KB) AcrobatReader.r03 (958 KB) AcrobatReader.r04 (958 KB)
AcrobatReader.r05 (958 KB) AcrobatReader.r06 (958 KB) AcrobatReader.r07 (904 KB)

- Dùng một chương trình diệt virus như BKAV, D2, Norton AntiVirus,... kiểm tra các file này nếu bạn cảm thấy không an toàn.
- Chạy file AcrobatReader.exe để ghép các file này thành một file duy nhất là AcrobatReader5.exe.
- Chạy file AcrobatReader5.exe vừa tạo thành để cài đặt chương trình Acrobat Reader.

  • Hướng dẫn cài đặt Real Player:

- Download 9 file dưới đây vào một thư mục trong ổ cứng của bạn (ví dụ C:\Temp)

RealPlayer.exe (558 KB)  RealPlayer.r00 (558 KB) RealPlayer.r01 (558 KB)
RealPlayer.r02 (558 KB) RealPlayer.r03 (558 KB) RealPlayer.r04 (558 KB)
RealPlayer.r05 (558 KB) RealPlayer.r06 (558 KB) RealPlayer.r07 (517 KB)

- Dùng một chương trình diệt virus như BKAV, D2, Norton AntiVirus,... kiểm tra các file này nếu bạn cảm thấy không an toàn.
- Chạy (dùng Windows Explore) file RealPlayer.exe để ghép các file này thành một file duy nhất là RealPlayer8.exe.
- Chạy file RealPlayer8.exe vừa tạo thành để cài đặt chương trình Real Player 8 Minimum.

 


 Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
 99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636