Snitz Forums 2000
Snitz Forums 2000
Trang chủ | Profile | Đăng ký | Các chủ đề chưa đọc |
Danh sách thành viên
| Tìm kiếm | FAQ
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu
 All Forums
 Luyện thi Đại học qua mạng
 Thảo luận m�n Ho�
 bai moi ne neu giai duoc toi bay lam anh em ket...

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
tr�ch:
Hoa tan hon hop feco3 va fe3o4trong HNO3 nung nong ta duoc khi A va dung dich B . Khi A hoa nau mot phan ngoai khong khi va lam duc nuoc voi trong du . Dung dich B tac dung NH3 du tao ket tua ma khi nung o nhiet do cao cho bot mau do nau . Viet cac phuong trinh phan ung .
Hoa tan hon hop bang dd HNO3 thu duoc khi A.Do A hoa nau 1 phan trong khong khi va lam duc nuoc voi trong du nen trong A co NO va CO2.Tu do co' cac PTPU: FeCO3 + H+ + NO3- -->Fe3+ + NO + CO2 +H2O Fe3O4 + H+ +NO3- --->Fe3+ + NO + H2O DD B thu duoc co Fe3+,co the co' H+ du.Cho tac dung voi NH3 du: H+ + NH3--> NH4+ Fe3+ + NH3 +H2O --> Fe(OH)3 + NH4+ Ket tua thu duoc la Fe(OH)3.Nung ket tua o nhiet do cao: Fe(OH)3--> Fe2O3 + H2O Chat bot mau do nau la Fe2O3. Ban tu can bang cac PTPU nhe!
tr�ch:
bai 2 ne ; Hoa tan 22 g hop kim AL- Fe bang dung dich HCl thay thoat ra 17,92l khi (DKC) a) Tinh khoi luong moi kim loai trong hop kim b) Neu hoa tan 11g hop kim tren bang dung dich NaOH 1M thi co bao nhieu lit khi thoat ra o dkc ? tinh V dung dich NaOH da dung . cho 9,2 g hon hop gom Fe va Mg phan ung hoan toan voi luong khi bay ra do dien phan 80,7g dung dich CuCL2 50% .Hoi thanh phan khoi luong cua cac chat trong hon hopm la bao nhieu ? chuc cac ban mot bai giai ngon lanh . Nho hoi am cho minh . cam on [8D] taitu
a.Sau khi viet ptpu,dua vao 2 du kien la khoi luong hop kim ban dau va luong khi hidro thoat ra,lap he phuong trinh de tim ra so mol va khoi luong tung kim loai. b.Trong 11g hop kim,so mol cac kim loai deu bang 1/2 so mol tinh o cau a. Viet ptpu cua Al voi NaOH,tu so mol Al,tinh ra so mol NaOH phan ung va the tich H2. Cau cuoi cung,to khong co may tinh nen khong dam trinh bay,co the khong don gian nhu to nghi~. Luc khac tra loi nhe! Moi cac ban ghe tham CLB Hoa Hoc: http://ttvnol.com/forum/f_347 http://hoahoc.ttvnonline.net [/quote]
  Check here to include your profile signature.
    

T O P I C    R E V I E W
taituhollywood Posted - 04/16/2003 : 20:19:14
Hoa tan hon hop feco3 va fe3o4trong HNO3 nung nong ta duoc khi A va dung dich B . Khi A hoa nau mot phan ngoai khong khi va lam duc nuoc voi trong du . Dung dich B tac dung NH3 du tao ket tua ma khi nung o nhiet do cao cho bot mau do nau . Viet cac phuong trinh phan ung .
bai 2 ne ;
Hoa tan 22 g hop kim AL- Fe bang dung dich HCl thay thoat ra 17,92l khi (DKC)
a) Tinh khoi luong moi kim loai trong hop kim
b) Neu hoa tan 11g hop kim tren bang dung dich NaOH 1M thi co bao nhieu lit khi thoat ra o dkc ? tinh V dung dich NaOH da dung .
cho 9,2 g hon hop gom Fe va Mg phan ung hoan toan voi luong khi bay ra do dien phan 80,7g dung dich CuCL2 50% .Hoi thanh phan khoi luong cua cac chat trong hon hopm la bao nhieu ?
chuc cac ban mot bai giai ngon lanh . Nho hoi am cho minh . cam on

taitu
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Hihihahihi Posted - 04/16/2003 : 20:53:18
tr�ch:

Hoa tan hon hop feco3 va fe3o4trong HNO3 nung nong ta duoc khi A va dung dich B . Khi A hoa nau mot phan ngoai khong khi va lam duc nuoc voi trong du . Dung dich B tac dung NH3 du tao ket tua ma khi nung o nhiet do cao cho bot mau do nau . Viet cac phuong trinh phan ung .Hoa tan hon hop bang dd HNO3 thu duoc khi A.Do A hoa nau 1 phan trong khong khi va lam duc nuoc voi trong du nen trong A co NO va CO2.Tu do co' cac PTPU:

FeCO3 + H+ + NO3- -->Fe3+ + NO + CO2 +H2O
Fe3O4 + H+ +NO3- --->Fe3+ + NO + H2O

DD B thu duoc co Fe3+,co the co' H+ du.Cho tac dung voi NH3 du:

H+ + NH3--> NH4+
Fe3+ + NH3 +H2O --> Fe(OH)3 + NH4+

Ket tua thu duoc la Fe(OH)3.Nung ket tua o nhiet do cao:

Fe(OH)3--> Fe2O3 + H2O

Chat bot mau do nau la Fe2O3.

Ban tu can bang cac PTPU nhe!

tr�ch:
bai 2 ne ;
Hoa tan 22 g hop kim AL- Fe bang dung dich HCl thay thoat ra 17,92l khi (DKC)
a) Tinh khoi luong moi kim loai trong hop kim
b) Neu hoa tan 11g hop kim tren bang dung dich NaOH 1M thi co bao nhieu lit khi thoat ra o dkc ? tinh V dung dich NaOH da dung .
cho 9,2 g hon hop gom Fe va Mg phan ung hoan toan voi luong khi bay ra do dien phan 80,7g dung dich CuCL2 50% .Hoi thanh phan khoi luong cua cac chat trong hon hopm la bao nhieu ?
chuc cac ban mot bai giai ngon lanh . Nho hoi am cho minh . cam on

taitua.Sau khi viet ptpu,dua vao 2 du kien la khoi luong hop kim ban dau va luong khi hidro thoat ra,lap he phuong trinh de tim ra so mol va khoi luong tung kim loai.

b.Trong 11g hop kim,so mol cac kim loai deu bang 1/2 so mol tinh o cau a. Viet ptpu cua Al voi NaOH,tu so mol Al,tinh ra so mol NaOH phan ung va the tich H2.

Cau cuoi cung,to khong co may tinh nen khong dam trinh bay,co the khong don gian nhu to nghi~. Luc khac tra loi nhe!

Moi cac ban ghe tham CLB Hoa Hoc:
http://ttvnol.com/forum/f_347
http://hoahoc.ttvnonline.net

Snitz Forums 2000 © 2000-02 Snitz Communications Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03