Snitz Forums 2000
Snitz Forums 2000
Trang chủ | Profile | Đăng ký | Các chủ đề chưa đọc |
Danh sách thành viên
| Tìm kiếm | FAQ
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu
 Tất cả các diễn đàn
 Luyện thi Đại học qua mạng
 Thảo luận m�n Ho�
 bai moi ne neu giai duoc toi bay lam anh em ket...
 Tạo chủ đề mới  Trả lời chủ đề
Người gửi Previous Topic Topic Next Topic  

taituhollywood

Zambia
24 Posts

Posted - 04/16/2003 :  20:19:14  Show Profile  Send taituhollywood an AOL message  Send taituhollywood an ICQ Message  Reply with Quote
Hoa tan hon hop feco3 va fe3o4trong HNO3 nung nong ta duoc khi A va dung dich B . Khi A hoa nau mot phan ngoai khong khi va lam duc nuoc voi trong du . Dung dich B tac dung NH3 du tao ket tua ma khi nung o nhiet do cao cho bot mau do nau . Viet cac phuong trinh phan ung .
bai 2 ne ;
Hoa tan 22 g hop kim AL- Fe bang dung dich HCl thay thoat ra 17,92l khi (DKC)
a) Tinh khoi luong moi kim loai trong hop kim
b) Neu hoa tan 11g hop kim tren bang dung dich NaOH 1M thi co bao nhieu lit khi thoat ra o dkc ? tinh V dung dich NaOH da dung .
cho 9,2 g hon hop gom Fe va Mg phan ung hoan toan voi luong khi bay ra do dien phan 80,7g dung dich CuCL2 50% .Hoi thanh phan khoi luong cua cac chat trong hon hopm la bao nhieu ?
chuc cac ban mot bai giai ngon lanh . Nho hoi am cho minh . cam on

taitu

Hihihahihi

9 Posts

Posted - 04/16/2003 :  20:53:18  Show Profile  Reply with Quote
tr�ch:

Hoa tan hon hop feco3 va fe3o4trong HNO3 nung nong ta duoc khi A va dung dich B . Khi A hoa nau mot phan ngoai khong khi va lam duc nuoc voi trong du . Dung dich B tac dung NH3 du tao ket tua ma khi nung o nhiet do cao cho bot mau do nau . Viet cac phuong trinh phan ung .Hoa tan hon hop bang dd HNO3 thu duoc khi A.Do A hoa nau 1 phan trong khong khi va lam duc nuoc voi trong du nen trong A co NO va CO2.Tu do co' cac PTPU:

FeCO3 + H+ + NO3- -->Fe3+ + NO + CO2 +H2O
Fe3O4 + H+ +NO3- --->Fe3+ + NO + H2O

DD B thu duoc co Fe3+,co the co' H+ du.Cho tac dung voi NH3 du:

H+ + NH3--> NH4+
Fe3+ + NH3 +H2O --> Fe(OH)3 + NH4+

Ket tua thu duoc la Fe(OH)3.Nung ket tua o nhiet do cao:

Fe(OH)3--> Fe2O3 + H2O

Chat bot mau do nau la Fe2O3.

Ban tu can bang cac PTPU nhe!

tr�ch:
bai 2 ne ;
Hoa tan 22 g hop kim AL- Fe bang dung dich HCl thay thoat ra 17,92l khi (DKC)
a) Tinh khoi luong moi kim loai trong hop kim
b) Neu hoa tan 11g hop kim tren bang dung dich NaOH 1M thi co bao nhieu lit khi thoat ra o dkc ? tinh V dung dich NaOH da dung .
cho 9,2 g hon hop gom Fe va Mg phan ung hoan toan voi luong khi bay ra do dien phan 80,7g dung dich CuCL2 50% .Hoi thanh phan khoi luong cua cac chat trong hon hopm la bao nhieu ?
chuc cac ban mot bai giai ngon lanh . Nho hoi am cho minh . cam on

taitua.Sau khi viet ptpu,dua vao 2 du kien la khoi luong hop kim ban dau va luong khi hidro thoat ra,lap he phuong trinh de tim ra so mol va khoi luong tung kim loai.

b.Trong 11g hop kim,so mol cac kim loai deu bang 1/2 so mol tinh o cau a. Viet ptpu cua Al voi NaOH,tu so mol Al,tinh ra so mol NaOH phan ung va the tich H2.

Cau cuoi cung,to khong co may tinh nen khong dam trinh bay,co the khong don gian nhu to nghi~. Luc khac tra loi nhe!

Moi cac ban ghe tham CLB Hoa Hoc:
http://ttvnol.com/forum/f_347
http://hoahoc.ttvnonline.net
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 Tạo chủ đề mới  Trả lời chủ đề
Nhẩy tới:
Snitz Forums 2000 © 2000-02 Snitz Communications Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03