Tobicom & pho-L
  | Trang chủ | Lớp học trực tuyến | Thư viện kiến thức | Tư vấn hướng nghiệp | Câu lạc bộ | Chuyên gia tư vấn |
Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế tuyển sinh 2002
Giới hạn thi tốt nghiệp PTTH
Bảng phân ngành bậc Đại Học

Bảng ngành bậc Cao Đẳng
Bảng ngành bậc Trung học chuyên nghiệp
Bảng ngành bậc Dạy nghệ dài hạn
Luật giáo dục
Thí sinh chọn trường nào (2001)
Điểm chuẩn tham khảo một số trường năm 2001
Thông tin các trường cao đẳng
Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002
 

Danh mục ngành đào tạo (theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê):

Bảng phân loại giáo dục và đào tạo  Đại học

Bảng phân loại giáo dục và đào tạo Cao đẳng

Bảng phân loại giáo dục và đào tạo Trung học chuyên nghiệp

Bảng phân loại giáo dục và đào tạo Dạy nghề dài hạn

 

Luật giáo dục của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Luật giáo dục

 

Thông tin tuyển sinh năm 2002

Chỉ tiêu tuyển sinh 2002

 

Số liệu tổng kết kỳ thi tuyển sinh năm 2001

Thí sinh chọn trường nào?

Số liệu tuyển sinh năm 2001


 Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
 99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636