Các chuyên gia tư vấn cho Trường thi
Tên giáo viên: LÊ KIM LONG
Danh hiệu: Giảng viên môn Hoá học
Cơ quan công tác: ĐH KHTN - ĐH Quốc gia Hà Nội
Tên giáo viên: LÊ THỐNG NHẤT
Danh hiệu: Tiến sĩ về phương pháp giảng dạy toán
Cơ quan công tác: Nhà xuất bản giáo dục
Tên giáo viên: NGUYỄN THÀNH TƯƠNG
Danh hiệu: Giáo viên dạy giỏi môn Vật lý
Cơ quan công tác: Trường chuyên Lê Hồng Phong-TP HCM
Tên giáo viên: NGUYỄN VI DÂN
Danh hiệu: Phó giáo sư tiến sỹ
Cơ quan công tác: Đại học Quốc gia Hà nội
 
 
 
Tên giáo viên: NGUYỄN VĂN CHIẾN
Danh hiệu: Giáo viên dạy giỏi môn Anh văn
Cơ quan công tác: Trường đại học Ngoại ngữ Hà nội
 
 
 
1 2 3
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636