Điểm chuẩn và tỷ lệ "chọi" của ĐH Bách khoa, ĐH Giao thông vận tải?

Truờng ĐH Bách khoa TP.HCM khi nào thì gửi giấy báo cho thí sinh dự thi ở trường và tỷ lệ chọi của trường này là bao nhiêu? Số % được xét nguyện vọng vào trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM là bao nhiêu? Năm trước, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và ĐH Bách khoa TP.HCM lấy bao nhiêu điểm

Năm nay, có 16.118 hồ sơ đăng ký dự thi nguyện vọng 1 và 4.343 hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Trường này tuyển 3.350 chỉ tiêu hệ ĐH và 200 chỉ tiêu hệ CĐ. Năm ngoái, có 30.038 lượt hồ sơ đăng ký dự thi vào trường (chỉ tiêu của năm ngoái là ĐH: 3.250 và CĐ: 200). Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tuyển sinh theo ngành nên cách tính tỷ lệ chọi phải căn cứ vào số lượng đăng ký dự thi của từng khoa.

Điểm chuẩn của trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2002 như sau: Công nghệ thông tin: 21,5; Điện - Điện tử 20; Cơ khí: 17,5: CN Hoá & Thực phẩm21,5; Xây dựng20; Kỹ thuật địa chất: 14; Quản lý công nghiệp: 16; Kỹ thuật và quản lý môi trường: 17; Kỹ thuật giao thông: 15; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp: 14; Cơ điện tử: 20,5; Công nghệ vật liệu: 16,5: Trắc địa - Địa chính: 14; Vật liệu, cấu kiện XD:14: Thuỷ lợi, thuỷ điện, CTN: 14; Cơ kỹ thuật: 15,5; Công nghệ sinh học: 17,5; Vật lý Kỹ thuật: 15,5.

Năm nay, có 13.045 lượt hồ sơ đăng ký dự thi theo nguyện vọng 1, 12.334 hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Năm ngoái, có 10.115 lượt thí sinh đăng ký dự thi. Năm 2003, trường tuyển 1.370 chỉ tiêu, trong đó có 1.130 chỉ tiêu ĐH. Điểm chuẩn của trường năm 2002: Điều khiển tàu biển, Xây dựng công trình thuỷ: 11; Máy tàu thuỷ, Điện tàu thuỷ, Đóng tàu và Công trình nổi, Cơ giới hoá xếp dỡ, Bảo đảm an toàn hàng hải: 10; Điện tử Viễn thông: 14; Xây dựng cầu đường: 16.5; Công nghệ thông tin: 13; Kinh tế vận tải biển: 11.5; Kinh tế xây dựng: 12.


Các tin khác
 Loại thí sinh bị đình chỉ thi như thế nào?  (15/07/03)
 Muốn cộng điểm thưởng tuyển sinh?  (30/06/03)
 TS có quyền ghi lại những bài học ra giấy nháp  (30/06/03)
 Thi theo nguyện vọng 2?  (30/06/03)
 Khi nào gửi giấy báo thi ĐH?  (30/05/03)
 Trường nào khối D nhân hệ số?  (30/05/03)
 Điểm chuẩn và tỷ lệ "chọi" của ĐH Bách khoa, ĐH Giao thông vận tải?  (30/05/03)
 Hệ số các môn thi?  (29/05/03)
 ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM)  (29/05/03)
 Tôi nộp hai hồ sơ ĐKDT  (29/05/03)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sản phẩm được hợp tác giữa VASC & TMC, liên hệ: e-School Webmaster.
99 Trieu Viet Vuong - 59 Thai Ha, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636