Loại thí sinh bị đình chỉ thi như thế nào?

Làm sao biết được thí sinh (TS) A bị đình chỉ thi ở đợt 1 để không cho thi đợt 2, 3? Chương trình máy tính Bộ GD-ĐT cung cấp cho trường không thể thực hiện được điều quy định này

Ông Trần Trọng Miêng trả lời: Việc xử lý TS bị đình chỉ thi ở đợt 1, không cho thi tiếp đợt 2, 3 (theo điều 39 của quy chế tuyển sinh năm 2003) thực hiện theo quy trình sau: Nếu TS đăng ký dự thi trong một trường (nếu trường thi 2 đợt - thi khối A đợt 1; thi khối B, C, D đợt 2) thì trường căn cứ vào danh sách TS bị đình chỉ do các điểm thi báo cáo, bộ phận máy tính tuyển sinh của trường sẽ “gọi” trên máy tính tên TS đó có đăng ký thi đợt kế tiếp không, nếu có thì hội đồng coi thi của trường phải báo cho điểm thi đợt 2, 3 biết để loại ra khỏi danh sách phòng thi. Đối với TS có thể thi đợt 2, 3 ở trường khác thì hội đồng thi của trường có nhiệm vụ báo cáo danh sách TS bị đình chỉ thi trong đợt 1 về Ban Chỉ đạo kỳ thi của Bộ GD-ĐT, bộ phận máy tính của bộ cũng sẽ “gọi” trên máy tính, nếu danh sách trên máy tính có tên TS đã bị đình chỉ và có đăng ký dự thi ở trường khác (đợt 2, 3) thì báo cáo cho Ban Chỉ đạo của bộ và bộ sẽ có công văn khẩn thông báo ngay cho các trường thi đợt 2, 3 biết để loại tên TS bị đình chỉ đợt 1 ra khỏi danh sách TS thi đợt 2, 3. Vì thế, quy chế tuyển sinh năm 2003 quy định TS bị đình chỉ thi đợt 1 không được dự thi đợt 2, 3 sẽ thực hiện được nếu trường làm đúng quy trình trên.


Các tin khác
 Loại thí sinh bị đình chỉ thi như thế nào?  (15/07/03)
 Muốn cộng điểm thưởng tuyển sinh?  (30/06/03)
 TS có quyền ghi lại những bài học ra giấy nháp  (30/06/03)
 Thi theo nguyện vọng 2?  (30/06/03)
 Khi nào gửi giấy báo thi ĐH?  (30/05/03)
 Trường nào khối D nhân hệ số?  (30/05/03)
 Điểm chuẩn và tỷ lệ "chọi" của ĐH Bách khoa, ĐH Giao thông vận tải?  (30/05/03)
 Hệ số các môn thi?  (29/05/03)
 ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM)  (29/05/03)
 Tôi nộp hai hồ sơ ĐKDT  (29/05/03)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sản phẩm được hợp tác giữa VASC & TMC, liên hệ: e-School Webmaster.
99 Trieu Viet Vuong - 59 Thai Ha, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636