BIỆN PHÁP HỮU HIỆU

 

-          Chán thật, gần thi rồi mà tối nào phòng mình cũng lắm khách. Làm sao mà học được!

-          Yên tâm, tớ đã có cách.

-          Cách gì

-          Chúng ta hãy treo những đôi tất có mùi đặc biệt nhất ở cửa phòng thì đố ai dám vào.

-          Tuyệt thật! Nhưng chúng ta thì sao?

-          Chúng ta sẽ đeo khẩu trang để học bài.

-          Thật hoàn hảo.


Các tin khác
 ĐỒNG HỒ THƠ LẶN  (27/05/03)
 SỬA HỘ  (27/05/03)
 TIẾNG ANH AUTOMATIC  (27/05/03)
 ĐỐ  (27/05/03)
 Thuốc tiên  (27/05/03)
 KHÁC NHAU  (27/05/03)
 NHÀ QUẢNG CÁO  (27/05/03)
 TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP  (27/05/03)
 Sau cánh gà sân khấu  (27/05/03)
 BIỆN PHÁP HỮU HIỆU  (27/05/03)
1 2 3 4 5 6 7
Sản phẩm được hợp tác giữa VASC & TMC, liên hệ: e-School Webmaster.
99 Trieu Viet Vuong - 59 Thai Ha, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636