ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
website: http://www.hcmupeda.edu.vn
Trường Đại học Sư phạm tp Hồ Chí Minh (HCMCTTC) được thành lập ngày 27/10/1976 theo quyết định số 426 /TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trước năm 1975, Trường là khoa Sư phạm của Đại học Sài Gòn. Từ năm 1995, Trường là một thành viên của Đại học Quốc gia tp Hồ Chí Minh. Trường gồm:

 

    14 khoa: Toán, Lí, Hoá, Sinh, Anh, Pháp, Trung, Nga, Sử, Địa, tiếng Việt và Văn học, Chính trị, Tâm lí giáo dục, Đào tạo giáo viên tiểu học.

 

     6 Trung tâm : Trung tâm nghiên cứu châu á thái Bình Dương, Trung tâm nghiên cứu phương pháp và thực hành sư phạm, Trung tâm tin học, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm đào tạo giáo viên dân số cho miền Nam Việt nam, Trung tâm tiếng Pháp ở châu á thái Bình Dương.

 

  3 nhóm giáo viên dưới sự chỉ đạo trực tiếp của hội đồng nhà trường:

-        Giáo dục thể chất và thể dục thể thao

-        Ngoại ngữ

-        Khoa học trong nước

 

     2 khu trường sở:

-        Khu I: 280 An Dương Vương, quận 5, tp Hồ Chí Minh

                        ĐT: 848. 8352020

-        Khu II: 222 Lê Văn Sỹ, quận 3, tp  Hồ Chí Minh

                        ĐT: 848. 8466038

 

  1 Kí túc xá: 351 Lạc Long Quân, quận 11, tp Hồ Chí Minh

 

Đội ngũ giáo viên bao gồm 406 người: 1 Giáo sư, 15 Giáo sư cộng tác, 34 Giáo sư trợ giảng, 62 Tiến sĩ, 109 Thạc sĩ và DEA.

 

         Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo các giáo viên bằng Cử nhân cho các trường trung học, tiểu học và mẫu giáo ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam.

 

         Các chương trình đào tạo:

1. Toán:

- Giáo viên: 36 (14 Giáo sư cộng tác và Tiến sĩ, 6 Giáo sư trợ lí, 11 Thạc sĩ)

- Môn học: Phân tích, Phương pháp luận, Đại số, Toán ứng dụng, Hình học.

2. Lý:

- Giáo viên: 35 (14 Giáo sư cộng tác và Tiến sĩ, 6 Giáo sư trợ lí, 11 Thạc sĩ)

- Môn học: Vật lí đại cương, Vật lí lí thuyết, Phương pháp luận, Vật lí kĩ thuật.

3. Hoá:

- Giáo viên: 36 (4 Tiến sĩ, 5 Giáo sư cộng tác, 10 Thạc sĩ)

- Môn học: Hóa – Lí, Phương pháp luận, Hoá phân tích, Hoá vô cơ, Hoá hữu cơ.

4. Sinh:

- Giáo viên: 18 (4 Tiến sĩ, 3 Giáo sư trợ lí, 7 Thạc sĩ)

- Môn học: Thực vật học, Hoá sinh, Vi trùng học, Di truyền học, Tiến hoá, Sinh lí người, Giải phẫu.

5. Anh:

- Giáo viên: 31 (2 Giáo sư trợ lí, 17 Thạc sĩ)

- Môn học: Kĩ năng ngôn ngữ, Phương pháp luận, Ngôn ngữ học, Dịch thuật, Văn học, Văn hoá, Tiếng Anh cho các sinh viên của các khoa khác

6. Pháp

- Giáo viên: 15 (2 Tiến sĩ, 13 DEA)

- Môn học: Kĩ năng ngôn ngữ, Ngôn ngữ học

7. Trung:

- Giáo viên: 10 (2 Thạc sĩ)

- Môn học: Kĩ năng ngôn ngữ, Ngôn ngữ học

8. Nga:

- Giáo viên: 37 (2 Tiến sĩ, 3 Giáo sư trợ lí)

- Môn học: Kĩ năng ngôn ngữ, Ngôn ngữ học, Phương pháp luận, Dịch thuật, Văn học

9. Sử:

- Giáo viên: 22 (3 Giáo sư cộng tác và Giáo sư chính, 2 Giáo sư trợ lí, 10 Thạc sĩ)

- Môn học: Phương pháp luận, tiếng Việt, Lịch sử, Lịch sử thế giới.

10. Địa:

- Giáo viên: 16 (4 Giáo sư cộng tác và Tiến sĩ, 10 Thạc sĩ)

- Môn học: Địa kinh tế – xã hội, Phương pháp luận Địa lí

11. Tiếng Việt và văn học

- Giáo viên: 41 (22 Giáo sư cộng tác, Tiến sĩ, 3 Giáo sư trợ lí, 11 Thạc sĩ)

- Môn học: Văn học nước ngoài, Lí thuyết văn học, Phương pháp luận, Ngôn ngữ học, Văn học Việt nam

12. Giáo dục chính trị

- Giáo viên: 19

- Môn học: Triết, Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Phương pháp luận, Kinh tế, Chính trị

13. Tâm lí giáo dục:

- Giáo viên: 26 (1 Tiến sĩ, 1 Giáo sư cộng tác, 4 Thạc sĩ)

- Môn học: Ngoại ngữ, Tin học, Văn hóa Việt nam căn bản, Tâm lí căn bản, Giáo dục căn bản, Logic học, Văn học và tiếng Việt, Khoa học tự nhiên, Phương pháp luận về âm nhạc, Nghệ thuật, Giáo dục thể chất, Công nghệ

 

Đào tạo sau đại học:

1. Bằng Tiến sĩ: tập trung vào:

- Toán: Phân tích

- Văn: Văn học Việt nam

- Sử: Sử Việt nam

2. Bằng Thạc sĩ: tập trung vào:

- Toán: Phân tích, Đại số, Địa hình học

- Văn: Văn học Việt nam, Ngôn ngữ học, Lí thuyết Văn học, Văn học nước ngoài

  TÊN TRƯỜNG
Lên mạng tìm trường
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC CẦN THƠ (CTU)
ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THANH HOÁ
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI (FTU)
ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HÀ NỘI
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I (HAU)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐH QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỌC THUỶ LỢI HÀ NỘI
ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI (HUCE)
ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Sản phẩm được hợp tác giữa VASC & TMC, liên hệ: e-School Webmaster.
99 Trieu Viet Vuong - 59 Thai Ha, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636