ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Năm thành lập: 1958

các bằng cấp và thời gian đào tạo:

-        Đào tạo bằng Cử nhân về Toán, Tin, Lý, Hoá, Sinh, Tiếng Việt và Ngôn ngữ, Sử, tiếng Anh, Việt nam học, Quản trị kinh doanh, Du lịch. Thời gian: 4 năm.

-        Đào tạo bằng Thạc sĩ về Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tiếng Việt và Ngôn ngữ, Sử. Thời gian: 2 năm sau khi đã hoàn thành bằng Cử nhân.

Các khoa:

-        Khoa đại cương

-        Khoa Toán – Tin

-        Khoa Vật lí

-        Khoa Hoá học

-        Khoa Sinh học

-        Khoa Tiếng Việt và Ngôn ngữ

-        Khoa Lịch sử

-        Khoa Quản trị kinh doanh

-        Khoa Ngoại ngữ

-        Khoa Giáo dục

-        Khoa đào tạo sau đại học

Các trung tâm:

-        Trung tâm Nguồn lực tự nhiên và môi trường

-        Trung tâm phát triển kinh tế – xã hội

-        Trung tâm ngoại ngữ

-        Trung tâm Tin học

Đội ngũ giáo viên: 333 người, trong đó có 6 Giáo sư, 14 Tiến sĩ.

Địa chỉ liên hệ:

Đại học Đà Lạt

1 Phù Đổng Thiên Vương

ĐT: 063.  822246/7

Email:  nhduc.dalatuni@edu.vn

  TÊN TRƯỜNG
Lên mạng tìm trường
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC CẦN THƠ (CTU)
ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THANH HOÁ
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI (FTU)
ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HÀ NỘI
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I (HAU)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐH QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỌC THUỶ LỢI HÀ NỘI
ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI (HUCE)
ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Sản phẩm được hợp tác giữa VASC & TMC, liên hệ: e-School Webmaster.
99 Trieu Viet Vuong - 59 Thai Ha, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636