ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI (FTU)
website: http://www.neu.edu.vn

Được thành lập năm 1956, Trường đại học Kinh tế quốc dân là một Trung tâm lớn và quan trọng trong việc đào tạo, nghiên cứu và tư vấn kinh tế, quản trị kinh doanh.

Trường có đội ngũ 700 giáo viên (16 Giáo sư, 42 Giáo sư cộng tác, 9 Tiến sĩ khoa học, 142 Tiến sĩ triết học, 50 Thạc sĩ, 2 Nhà giáo nhân dân, 21 Nhà giáo ưu tú).

NEU có 13 chuyên ngành: kinh tế phát triển, kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng đô thị, thương mại, khách sạn – du lịch, marketing, ngân hàng – tài chính, quản trị dân số và lao động, thống kê, kế toán, toán kinh tế, kinh doanh quốc tế và kinh tế quốc tế, quản trị kinh tế, luật, qui tắc căn bản, tại chức, sau đại học, kinh tế chính trị Mác – Lênin và các khoa quốc phòng.

Hai viện nghiên cứu: viện nghiên cứu kinh tế và phát triển, viện quản trị kinh doanh.

Sáu trung tâm: Trung tâm ngoại ngữ dành cho kinh tế, Trung tâm môi trường, Trung tâm phát triển nông thôn, Trung tâm dân số, Trung tâm tư vấn phát triển việc làm, Trung tâm thông tin kinh tế.

Địa chỉ:

Đại học kinh tế quốc dân

Đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 844. 8693761

Email: htqtneu@hn.vnn.vn

  TÊN TRƯỜNG
Lên mạng tìm trường
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC CẦN THƠ (CTU)
ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THANH HOÁ
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI (FTU)
ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HÀ NỘI
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I (HAU)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐH QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỌC THUỶ LỢI HÀ NỘI
ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI (HUCE)
ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Sản phẩm được hợp tác giữa VASC & TMC, liên hệ: e-School Webmaster.
99 Trieu Viet Vuong - 59 Thai Ha, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636