Đại học giao thông vận tải

 Số lượng tuyển sinh của trường trong một vài năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ CQ

Số lượt người ĐKDT

Số người dự thi

Tỷ lệ

1996

2000

35122

25640

1/17

1997

2500

22623

16455

1/9

1998

2500

38541

27362

1/9

1999

2500

31194

23395

1/14

2000

2500

46836

36082

1/14

2001

2500

30000

22433

1/19

Điểm chuẩn năm 2000- 2001:

-          Phía Bắc: 21 (2000), 19 (2001)

-          Phía Nam: 19,5 (2001)

-          Chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hàng năm không giao thêm cho trường vẫn là 2500/1 năm, năm 2002 có tăng so với năm 2001.

Tên
MK
Đăng ký | Quên MK
Site 1:
Ket qua diem tuyen sinh 2002
Site 2:

 
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636