Trường ĐH Hàng hải

Text Box: Trường đại học Hàng hải tuyển sinh khối A
Ngày thi: 04-05/07/2002
Địa điểm thi: Hải Phòng và TP HCM
Chỉ tiêu đào tạo dự kiến năm 2002: 2100

Bảng tham khảo số liệu tuyển sinh các năm trước

Năm

Chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ CQ

Số lượt người đăng kí dự thi

Số người dự thi

Tỉ lệ

1996

800

6266

4550

1/8

1997

840

8647

6088

1/10

1998

1450

14326

10052

1/10

1999

1700

13034

10124

1/8

2000

1800

15661

12471

1/9

Text Box: Đại học Hàng Hải tuyển sinh khối A
Ngày thi: 04-05/07
Địa điểm thi: Hải Phòng và TP HCM
Chỉ tiêu đào tạo dự kiến năm 2002: 2100
 

Tên
MK
Đăng ký | Quên MK
Site 1:
Ket qua diem tuyen sinh 2002
Site 2:

 
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636